Dags att levla upp för att motverka radikalisering | Expo.se

Dags att levla upp för att motverka radikalisering

Publicerad 2023-06-16 14:08

Kommentar

Det är dags att spelbranschen tar ansvar för att reglera rasism och hat i onlinespelen. Om inte riskerar fler unga att utsättas för hets men också att värvas till våldsbejakande miljöer. Det skriver Expos Sara Aarnivaara, projektledare för Expos pågående projekt Fulspel.

Onlinespel eller gaming har blivit ett globalt fritidsnöje som dessutom fick ett rejält uppsving under pandemin. Bara i Sverige omsätter dataspelsbranschen miljardbelopp. En undersökning från 2021 bland invånare i Europa visade att andelen som spelar inom åldersgruppen 6–24 år ligger mellan 71–80 procent, allra störst är andelen inom gruppen 11–14-åringar.

Gaming kan erbjuda en hel värld av möjligheter till social interaktion, nöje och färdighetsträning. Samtidigt erbjuder miljön attraktiva möjligheter för de som vill sprida högerextrem propaganda och påverka och rekrytera unga. Med miljontals uppkopplade unga, anonymitet och begränsad reglering finns det unika möjligheter för olika högerextrema grupperingar att nå ut till en påverkansbar målgrupp.

Den högerextrema miljön har historiskt sett varit effektiv i att utnyttja nya tekniska landvinningar. Men det saknas kunskap kring om, och i så fall hur systematiskt, högerextrema politiska aktörer utnyttjar onlinespel och tillhörande plattformar för att värva anhängare. Det mesta tyder på att deras användning av gamingvärlden som en plattform för att sprida hat och mobilisera fortfarande är i sin linda.

Men redan i dag kan vi konstatera att högerextrema aktörer sprider sin propaganda, påverkar och radikaliserar unga inom gamingvärlden på flera nivåer. De skapar egna spel med fokus på propaganda, som exempelvis Heimat Defender som vi skrev om i #4 2021. De modifierar existerande spel, i till exempel Roblox eller andra där spelaren kan bygga egna miljöer och på så sätt plantera högerextrema symboler i den delade spelmiljön. I spelchattar och forum varvas speldiskussioner med politisk hets och hat.

Läs mer: Mot sista bossen

Vi kan se tecken på extremhögerns närvaro i studier av hur vanligt det är att spelare utsätts för trakasserier och extremism inom spelen. Senast i maj i år släpptes en rapport från New York University som visade att drygt hälften av alla spelare, i den internationella studie som rapporten baseras på, har stött på extremistiska uttalanden eller narrativ. Bara under det senaste året har 36 procent utsatts för trakasserier när de spelat på internet.

Konsekvenserna för de unga som blir måltavlor för dessa hatiska budskap är allvarliga och bidrar till en miljö där sexism, antisemitism, homofobi och rasism normaliseras och grupper avhumaniseras. För de unga som ses som möjliga rekryter eller potentiella sympatisörer finns risken att de radikaliseras in i våldsbejakande extremism med katastrofala följder för såväl individ, familj som omgivande samhälle. Det finns flera exempel på unga män som radikaliserats via onlineforum och -spel och begått allvarliga terrordåd i såväl Tyskland som USA. 

Lyssna på Studio Expo:

Spelen är en värld där unga lämnats ensamma i stor utsträckning. Kunskapen om gamingvärlden bland vuxna, och särskilt bland professionella som möter unga i sin vardag, behöver öka.

Expos pågående kunskapshöjande projekt med fokus på ungas exponering för högerextremism inom gamingvärlden är förhoppningsvis ett steg i rätt riktning. Projektet riktar sig till spelbranschen som en aktör som har stor potential att tillsammans med lagstiftare, civilsamhälle och tjänstemän vända utvecklingen. Även tjänstemän och personer som i sin professionella roll möter unga är en av målgrupperna.

För det är i slutändan vuxenvärlden som måste ta ansvar för att de miljöer där unga vistas är fria från rasism och extremism.

Sara Aarnivaara är projektledare för Fulspel, Expos pågående projekt om högerextremism inom spelvärlden.


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Hjälp oss att fortsätta granska och sprida våra artiklar utan betalväggar.
Stå upp för demokratin. Bli månadsgivare

 

Annons

Datadrivet kampanjarbete

dfd

Ett pilotprojekt med Röda Korsets ungdomsförbund - läs vår rapport!

Annons