Bystproblem

Publicerad 2003-04-18 16:25

(Expo nr 1 - 1997) I december skrev Sydsvenska Dagbladet den roande historien om en byst av Karl XII, en kopia av en fransk förlaga från 1700-talet, som donerades till Kulturen i Lund på 1920-talet av zoologen Magnus Quennerstedt. Bysten placerades framför Vita huset på Kulturen där 30-novemberföreningen samlades.

30-novemberföreningen bildades i Lund 1921, dominerades av aktiva studentnazister under 30-talet, och avsomnade i samband med krigsslutet. 1965 återbildades föreningen av Lars Hultén. Föreningen består idag i huvudsak av gammelnazister och sverigedemokrater.

Den 29 november 1983 vältes bysten omkull och skadades, men Lars Hultén såg till att en ny kopia för 30 000 kronor kom till och skänkte den till Kulturen. Kulturen ville dock inte sätta upp bysten på nytt utan deponerade den i stället formellt hos 30-novemberföreningen, i praktiken i tamburen i Eva Hulténs hem i Lund.

Eva Hultén skrev våren 1996 ett brev till Kulturen där hon uppmanade ledningen att åtminstone sätta upp bysten inomhus. Efter flera skriftväxlingar har ännu ingen uppgörelse kommit till stånd. I december meddelade Kulturens enhetschef Claes Wahlöö att bysten till Eva Hulténs förtret kommer att hamna i magasin om den återtas.

© Expo 1997

Ämnen

Facebookhärvan

Expos ideella reporter Morgan Finnsiö i Aftonbladet TV om Cambridge Analytica.