Fri Information - Samfundet delas upp | Expo.se

Annons

Fri Information - Samfundet delas upp

Publicerad 2003-04-17 00:16

Tidskriften Fri Information (FI), som presenterades utförligt i förra numret av Expo, blir alltmer öppet högerextrem i sin framtoning.

Det senaste numret innehåller en antisemitisk artikel om påstådda judiska koncentrationsläger för tyska krigsfångar efter krigsslutet, och tidskriften använder sig även av den tyska radikalkonservativa extremhögerns tidning Junge Freiheit som källa.

Det senaste numret innehåller även ett referat av antologin Migrationsexplosionen (SNS förlag), med Gunnar Jervas som redaktör, samt en presentation av kryptonazistiska 30 novemberföreningen av medlemmen Erik Pehrson från Helsingborg. Flera individer med kopplingar till Fri Information skriver också i den danska syskontidskriften Danskeren, som utges av Den Danske Forening.

Den hemliga flyktingfientliga lobbygruppen Samfundet för Nationell och Internationell Utveckling kommer att genomgå en drastisk omorganisering, efter Expos avslöjande i förra numret. Organisationen, som leds av Ingrid Björkman, Åke Wedin och Jan Elfverson, kommer formellt att »decentraliseras« och delas upp i mindre självständigt arbetande regionala grupper.

Enligt Expos källa inom Samfundet är syftet med omorganiseringen delvis att minska sårbarheten och kunna garantera nätverkarnas anonymitet. Omorganiseringen innebär även att trion Björkman, Wedin & Elfverson inte längre ska kunna utpekas som ledare.

© Expo 1996
(Expo nr 3 - 1996)


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Hjälp oss att fortsätta granska och sprida våra artiklar utan betalväggar.
Stå upp för demokratin. Bli månadsgivare

 

Annons

I spåren av corona

Är pandemin ett hot mot demokratin? Hur har året med corona påverkat den svenska och internationella extremhögern?  Läs alla artiklar relaterade till corona-pandemin här.

Annons