Mörk magi i vita medier

Publicerad 2003-04-16 22:40

– Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och rasism Ylva Brune, Red. (Carlssons)

Hur behandlar massmedia invandrare och hur speglas ämnen kring invandring och rasism? I essäsamlingen Mörk magi i vita medier försöker åtta journalister, däribland Birgitta Lewander, Håkan Hvitfelt och Anna-Lena Lode-nius, besvara frågan.

Ylva Brune, redaktör för boken, definierar i inledningen problemet på många mediaredaktioner i dag, och konstaterar att »en etnisk blandad redaktion utgör inte en garanti för en icke-segregerad journalistik. Nyhetsvärderingen sitter inte i generna, den sitter i väggarna«.

Det är inte ovanligt att tidningsredaktioner inte förmår att ta tillvara den kvalité och kunskap som finns hos flyktingar och invandrare – än mindre anställa dem. Christian Catomeris kapitel Som att förflyttas 20 åt tillbaka i tiden - om etnisk enfald på redaktionen konstaterar att detta också skapar svårigheter för svensk nyhetsjournalistik att utvecklas.

Per Markko Ristilammis granskar i Den svarta poesin - förorten som allmän genre bland annat inslag i nyhetsrapporteringen från våren 1993, då det plötsligt blev legitimt att identifiera icke-svenskars härkomst i kriminaljournalistiken. Ristilammi gör experimentet att byta ut nationaliteten för knarklangarna på Plattan i Stockholm till att härstamma från olika landskap i Sverige. Ett bra grepp för att illustrera hur absurd nationalitskopplingen egentligen är.

Det finns orsak, inte minst för mediafolk och journaliststudenter, att läsa Mörk magi i vita medier.

My Kaufmann/Expo
© Expo 1999
(Expo/Svartvitt nr 1 - 1999)

Ämnen

Ge en gåva till Expo

Tycker du att Expo gör ett viktigt jobb? Vill du att vi ska fortsätta granska extremhögern och andra som sprider rasism i samhället? Stötta oss gärna. Pengarna går till mer research, granskande journalistik och utbildning – mer antirasism till fler.