Mörk magi i vita medier | Expo.se

Mörk magi i vita medier

Publicerad 2003-04-16 22:40

– Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och rasism Ylva Brune, Red. (Carlssons)

Hur behandlar massmedia invandrare och hur speglas ämnen kring invandring och rasism? I essäsamlingen Mörk magi i vita medier försöker åtta journalister, däribland Birgitta Lewander, Håkan Hvitfelt och Anna-Lena Lode-nius, besvara frågan.

Ylva Brune, redaktör för boken, definierar i inledningen problemet på många mediaredaktioner i dag, och konstaterar att »en etnisk blandad redaktion utgör inte en garanti för en icke-segregerad journalistik. Nyhetsvärderingen sitter inte i generna, den sitter i väggarna«.

Det är inte ovanligt att tidningsredaktioner inte förmår att ta tillvara den kvalité och kunskap som finns hos flyktingar och invandrare – än mindre anställa dem. Christian Catomeris kapitel Som att förflyttas 20 åt tillbaka i tiden - om etnisk enfald på redaktionen konstaterar att detta också skapar svårigheter för svensk nyhetsjournalistik att utvecklas.

Per Markko Ristilammis granskar i Den svarta poesin - förorten som allmän genre bland annat inslag i nyhetsrapporteringen från våren 1993, då det plötsligt blev legitimt att identifiera icke-svenskars härkomst i kriminaljournalistiken. Ristilammi gör experimentet att byta ut nationaliteten för knarklangarna på Plattan i Stockholm till att härstamma från olika landskap i Sverige. Ett bra grepp för att illustrera hur absurd nationalitskopplingen egentligen är.

Det finns orsak, inte minst för mediafolk och journaliststudenter, att läsa Mörk magi i vita medier.

My Kaufmann/Expo
© Expo 1999
(Expo/Svartvitt nr 1 - 1999)


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Hjälp oss att fortsätta granska och sprida våra artiklar utan betalväggar.
Stå upp för demokratin. Bli månadsgivare

 

Annons

Förstå och motverka rasistiska idéer?

Fyra nummer per år, fullspäckade med fördjupande reportage, granskande analyser och antirasistiskt motstånd, samt digital tillgång till alla tidskrifter från 1995 till i dag.

Annons