Om detta må ni berätta..., Stéphane Bruchfeld & Paul Levine (Natur & Kultur)

Publicerad 2003-04-16 22:42

Påpekandet att den uppmärksammade boken om Förintelsen, Om detta må ni berätta, är en av de mest läsvärda böckerna på marknaden just nu kan tyckas överflödigt. Beställningarna fortsätter att rasa in och boken har tryckts i osannolika 900 000 exemplar. Det ska jämföras med normala faktaböcker som har upplagor kring 4 000 exemplar.

Boken är också översatt till ett flertal språk och har rönt stor uppmärksamhet utomlands. En internationell massutgåva har diskuterats i USA. Nyligen fick bokens författare, idéhistorikern Stéphane Bruchfeld och fil. dr. Paul A Levine, Ann-Marie Lunds encyklopedipris för fortbildande insatser. Priset delas ut av Bild och Ord Akademin.

Aldrig tidigare har en bok som getts ut av regeringskansliet fått ett liknande genomslag. Varför? En förklaring är förstås att boken är viktig. Det är just den sortens vaccin som är absolut nödvändig mot den vettlöshet som Nationalsocialistisk Front och liknande grupper sprider. Det är ingen slump att nsf ordnar bokbål.

Författaren Stéphane Bruchfeld tror att genomslaget beror på flera faktorer.

–Den enklaste förklaringen är att det fanns ett behov av en lättillgänglig bok om Förintelsen.

–Boken innehåller också många ingångar till ämnet. Vi har fått kommentarer från till exempel lärare, som säger att den är ett utmärkt hjälpmedel i undervisningen.

Om detta må ni berätta kan beställas från Natur & Kultur, tel 08-453 86 00. Priset är helt rätt. Boken är gratis.

© Expo 1998
(Expo Nyhetsbrev 1 - 1998)

Jobba på Expo

I höst drar vi igång nya projektet Faktaalternativet, då vi under ett år ska medverka till att debatten om rasism ska bygga mer på fakta och mindre på känslor. Till detta söker vi en projektledare/redaktör. Sök jobbet innan 9 augusti!