Personerna bakom Blågula frågor | Expo.se

Personerna bakom Blågula frågor

Publicerad 2003-04-17 00:05

Jan Milld

Mångårig politisk aktivist. Gick med i SSU 1962 och var ordförande i studentklubben vid Stockholms universitet 1968. Har även varit medlem i VPK och miljöpartiet. Under åren har han varit redaktör för tidningen Vapenvägraren, ordförande i Haninge U-lands- och Fredsförening, medlem i Amnesty International och aktiv i solidaritetsgrupper för Chile och Nicaragua. Arbetade heltid för Linje 3 inför folkomröstningen, och var medförfattare till boken Framtid utan kärnkraft. Arbetar som bussförare.

Milld är redaktör för Blå-gula frågors tidning och medlem i Samfundet för Internationell och Nationell Utveckling. Författare till pamfletten Lagom är bäst!. Motiverar sitt invandringsmotstånd med sin arbetarrörelsemoral:

»…man ska försöka göra rätt för sig. Man ska också vara solidarisk, men det bygger på en ömsesidighet. –Det har aldrig varit ett krav att man skall ställa upp för parasiter. Många asylsökandes beteende är för mig totalt orimligt, det ger en frontalkrock med mina värderingar.« (Blågula frågor; 6/95, sid 6.)

Anders Sundholm

Ordförande i BGF. Utbildad gymnastiklärare. Har gått på journalisthögskolan och arbetat på Dagens Nyheter. Före detta socialdemokrat.

Anders Sundholm var en av de personer som en gång grundade miljöpartiet. Ifjol uteslöts han efter en lång intern debatt. Vi frågade miljöpartiets pressekreterare Kjell Dahlström varför?

–Vi hade långa diskussioner och vi känner väl till Sundholms kvalifikationer och civilkurage, säger Kjell Dahlström. Men genom att vara ordförande i Blå-gula frågor bröt han flagrant mot partiets linje i invandrings- och flyktingpolitiken. Sundholm ombads att lämna ordförandeposten i BGF för att undvika uteslutning, men han gjorde inte det.

–Vi anser att man måste ha en öppnare syn än vad BGF företräder. Vi i västvärlden är i många fall medskyldiga till flyktingströmmarna, bland annat genom vapenexporten. Därför är det också vår skyldighet att ta emot de flyktingar som söker sig hit.

–Det går illa om man endast stirrar sig blind på symptomen utan vidare analys. BGF ser endast den sociala situationen hemmavid, men vi är även skyldiga att klara av den.

© Expo 1996
(Expo nr 3-1996)


Vill du att fler ska kunna läsa artiklar som den här?
Hjälp oss att fortsätta granska och sprida våra artiklar utan betalväggar.
Stå upp för demokratin. Bli månadsgivare

 

Annons

Förstå och motverka rasistiska idéer?

Fyra nummer per år, fullspäckade med fördjupande reportage, granskande analyser och antirasistiskt motstånd, samt digital tillgång till alla tidskrifter från 1995 till i dag.

Annons