SIEGE - Kampskrift mot homosexuella

Publicerad 2003-04-17 16:41

(Expo nr 4/5 - 1997) År 1991 utgavs tidskriften Siege, belägring. Tidningen var en amatörmässigt hopkommen produkt på fyra sidor, i stort sett inte mer än ett flygblad. Den hade undertiteln Tidskrift för ökat våld mot homosexuella.

Som utgivare angavs »Kommando Siege – Antihomosexuella Armén«. Enligt flera källor producerades skriften av en av ledarna för Svarta Orden i Göteborg under den tid han satt inburad för mord på en homosexuell. Skriften ska ha tillverkats på fängelsets kopieringsapparat.

Amatörmässig eller inte – Siege ställer nazisternas hat mot homosexuella i blixtbelysning. Så här skriver de:

»För att stävja den alltmer tilltagande homosexualiteten måste det till med hårda metoder. Angrepp mot såväl klubbar som enskilda homosexuella kommer att vara en av åtgärderna i striden för att rena Sverige.«

»Den bästa metoden är alltså hårda attacker mot enskilda på gatan eller i deras hem.«

»Ord gör ingen nytta, bara handlingar hjälper i kampen mot de homosexuella. Vi måste med våld och terror som våra vapen nedkämpa den våg av homosexuell terror och stinkande perversion som sköljer över vårt land. […] Några välriktade sparkar är det enda som behövs för att fälla den homosexuella till marken. Ta vara på offrets […] id-kort så att ni kan utsätta offret för terror efteråt.«

»Bombhot mot homosexklubbar är effektivt då polisen alltid måste utrymma.«

© Expo 1997

Ämnen

Ge en gåva till Expo

Tycker du att Expo gör ett viktigt jobb? Vill du att vi ska fortsätta granska extremhögern och andra som sprider rasism i samhället? Stötta oss gärna. Pengarna går till mer research, granskande journalistik och utbildning – mer antirasism till fler.