SIEGE - Kampskrift mot homosexuella

Publicerad 2003-04-17 16:41

(Expo nr 4/5 - 1997) År 1991 utgavs tidskriften Siege, belägring. Tidningen var en amatörmässigt hopkommen produkt på fyra sidor, i stort sett inte mer än ett flygblad. Den hade undertiteln Tidskrift för ökat våld mot homosexuella.

Som utgivare angavs »Kommando Siege – Antihomosexuella Armén«. Enligt flera källor producerades skriften av en av ledarna för Svarta Orden i Göteborg under den tid han satt inburad för mord på en homosexuell. Skriften ska ha tillverkats på fängelsets kopieringsapparat.

Amatörmässig eller inte – Siege ställer nazisternas hat mot homosexuella i blixtbelysning. Så här skriver de:

»För att stävja den alltmer tilltagande homosexualiteten måste det till med hårda metoder. Angrepp mot såväl klubbar som enskilda homosexuella kommer att vara en av åtgärderna i striden för att rena Sverige.«

»Den bästa metoden är alltså hårda attacker mot enskilda på gatan eller i deras hem.«

»Ord gör ingen nytta, bara handlingar hjälper i kampen mot de homosexuella. Vi måste med våld och terror som våra vapen nedkämpa den våg av homosexuell terror och stinkande perversion som sköljer över vårt land. […] Några välriktade sparkar är det enda som behövs för att fälla den homosexuella till marken. Ta vara på offrets […] id-kort så att ni kan utsätta offret för terror efteråt.«

»Bombhot mot homosexklubbar är effektivt då polisen alltid måste utrymma.«

© Expo 1997

Ämnen

Jobba på Expo

Bli vår nya AD! Har du öga för digitalt, koll på print och ett hjärta som klappar för antirasism? Då finns en tillsvidaretjänst på halvtid att söka här