Attacken mot Marc Abramsson och NDU

Publicerad 2004-10-01 16:04

Nationaldemokraternas internationella sekreterare, Mats Strandberg, lämnar partiet och gör det genom att hårt kritisera partiet för dess utveckling.

Mats Strandberg som är Nationaldemokraternas internationella sekreterare, ordförande ND Täby och suppleant i partistyrelsen har idag avsagt sig sina politiska uppdrag i Nationaldemokraterna. Han gör det genom ett hårt formulerat brev till partistyrelsen som Expo tagit del av.

För en månad sedan lämnade halva partistyrelsen Nationaldemokraterna och det gjordes genom ett pressmeddelande som skickades ut till media. Pressmeddelandet var undertecknat av partistyrelseledamöter, suppleanter, avdelningsordförande och andra högt uppsatta personer. Mats Strandbergs namn fanns med i listan av personer, men gick inte att nås för en kommentar och ND tillbakavisade detta senare på sin hemsida.

Idag har dock Mats Strandberg bestämt sig och han avsäger sig alla sina politiska uppdrag i partiet med omedelbar verkan. Expo väljer att återpublicera hela brevet som gått till partistyrelsen.

Efter de senaste månadernas turbulenta utveckling inom Nationaldemokraterna har jag efter noga övervägande kommit till personlig insikt om att det inte längre finns en hållbar grund till fortsatt engagemang för undertecknad inom partiet.

Den huvudsakliga anledningen till mitt urträde ur Nationaldemokraterna är det enkla konstanterandet att alltför många kompetenta och i samhället väl förankrade personer lämnat partiet. Redan tidigare saknade jag i tillräcklig omfattning denna kategori människor inom Nationaldemokraterna.

Jag var trött på vacklande nationalism inom SD och beslöt mig att gå över till ND som enligt mitt menande förde en sann och rak kompromisslös nationell politik. Jag hade en förhoppning om att kunna bedriva den typ av politik inom ND utan att för den skull riskera att beblanda mig med odemokratiska individer och organisationer. Detta visade sig dock snabbt vara en utopi. I stället för att satsa på kvalitet i aktivistleden blev kvantitetstänkande allt mer dominerande. Personer som ena dagen stod i våra demonstrationer, befann sig nästa dag i nazisters led. Det allmänna intrycket av våra demonstrationer blev mer och mer tveksamt. Personer var risigt klädda, stod och rökte, skränade och svor. Man såg som utomstående ND:s demonstrationer som ett exempel på svensk ungdom längst ner på samhällsstegen och utan den stil som borde känneteckna den nationella rörelsen. Ledningen för NDU saknade förståelse eller kunskap för att hantera denna problematik och på ett bra sätt utbilda de egna aktivisterna.

Den intellektuella och politiska debatten inom partiet blev lidande p.g.a. att vissa krafter var fast förvissade om att kampen om Sverige enbart skulle bedrivas i form av skräninga demonstrationer och uppseendeväckande aktiviteter. NDU blev den dominerande bilden av ND och den attraherade en mycket begränsad del av den svenska ungdomen och skrämde bort vanliga personer från moderpartiet.

Vattendelaren i mitt politiska ställningstagande kom i samband med kuppen på distriktsårsmötet. Det var ett synnerligen fult tilltag att ifrågasätta huruvida politiker som lagt ner dagar och år av engagemang skulle ha laglig rätt att rösta eller deltaga på riksårsmötet eller ej! Aktivism i all ära, men då den blir ett redskap för att trygga egna maktambitioner, har den förlorat sin positiva effekt.

Jag kan inte förlika mig med de spillror av organisationen som nu kvarstår och finner det inte meningsvärt att ens diskutera färdriktningen inom partiet då det redan gått alltför långt. ND är en företeelse som tyvärr inte längre kommer ha någon som helst politisk betydelse för Sveriges framtid. Jag kan inte fortsätta engagera mig i en rörelse där huvuddelen av mina lika- sinnade av egen vilja eller påtvingat lämnat partiet.

Mats Strandberg

Fotnot: För att läsa mer om bråket på distriktsårsmötet kan du läsa Nationaldemokraterna splittras.

Vill du se läsa fler texter som den här?
Stöd vårt arbete genom att swisha
valfritt belopp till 123 2710 259.
Tillsammans utmanar vi rasismen!

Expo bjuder på frukost

Under våren 2020 arrangerar vi en serie frukostsamtal tillsammans med Bio Rio. Första tillfället är 20 februari, och ämnet är ”Hur skapas en radikalislamist?”. Mer information och anmälan hittar du här