Kraftig minskning av Salemmarschen

Publicerad 2004-12-11 17:49

(17.45)

Antalet deltagare i årets marsch är cirka 1400 personer. Det är en kraftig minskning jämfört med tidigare år. En orsak kan vara att Salemmarschen blivit mer radikaliserad - arrangörerna har i år haft en hårdare attityd till vad marschens budskap är, deltagarna måste därför göra ett hårdare politiskt ställningstagande.

En annan orsak är att Nationaldemokraterna har splittrats och partiet har stängts ute från marschen.

Flera olika länder finns representerade i marschen i Salem - bland deltagarna finns folk från Tyskland, Norge, Polen och Estland.

Ny utbildning om radikalislamism

Nu lanserar vi vår nya utbildning om radikalislamism. Boka en föreläsning innan 15/3 så får du 20 procents rabatt på ordinarie pris.