Från Oden till Jesus

Publicerad 2009-09-18 10:16

Tommy Funebo tillhörde under många år den innersta kretsen i Sverigedemokraterna. Vid årsskiftet 2003/2004 lämnade han partiet.

Sverigedemokraterna säger sig vilja bygga en kyrka för trygghet och tradition. Partiets anser att islam är ett hot mot kristendomen. Men att ställa upp i kyrkovalet har inte alltid lockat partiet.

– Oavsett hur man karakteriserar partiet i stort så finns det en utbredd värdekonservatism i frågor som är närliggande kyrkan, säger Tommy Funebo som tidigare var partiorganisatör i Sverigedemokraterna, vid årsskiftet 2003/2004 lämnade han partiet. Innan dess var han en av dem inom partiet som var drivande i religiösa frågor och under en period även redaktör och ansvarig utgivare för partiets specialtidning ”Fädernas kyrka – Det enda kyrkopolitiska organet för en sann folkkyrka!”.

Men det tog tid innan Sverigedemokraterna började profilera sig som ett kristet parti. Under många år var kristendomen närmast att betrakta som en ickefråga för partiet. Att ungdomsförbundet höll sig med hedniska blot upprörde således inte partiledningen. Dessutom var användandet av fornnordiska symboler och vikingateman återkommande i såväl moderpartiet som ungdomsförbundet. Partiet hade förvisso redan drivit kampanjer mot att representanter för kyrkan gömt flyktingar – i synnerhet om dessa var muslimer. Men det var först 2001, 13 år efter partiets grundande, som partiet för första gången ställde upp i kyrkovalt.
– Frågan behandlades på styrelsemötet under verksamhetsåret 2000/2001. Stockholmsdistriktet var emot, så det blev inget beslut. Men när kritikerna 2001 gav sig av och bildade Nationaldemokraterna, så beslutades det att Sverigedemokraterna skulle ställa upp i valet, berättar Tommy Funebo.

I valet fick partiet mandat i Kyrkomötet, stiften i Lund och Stockholm samt samfälligheten i Sunne och S:t Mikaels församling i Huddinge. I samband med valet grundades även förbundet Fädernas kyrka.
– När det blev så mycket publicitet så förstod vi att det här kunde ge vind i seglen. Även om det inte blev så många mandat 2001 så insåg vi efterhand att det fanns en nisch för SD inom kyrkan.


Islam anses vara hotet


Efterhand har svenska kyrkan och kristendomen fått stå som kontrast mot moskéer och islam.
– Man får ett alias i bibeltexterna och kan ge sig på en kyrkoledning som upplevs som mer islamvänlig än riksdagen. Istället förespråkas missionerandet och att göra andra folk till Jesu lärjungar. Då ligger det i sakens natur att motarbeta islam. Andra kristna får svårt att kritisera detta eftersom det skulle strida mot missionsbefallningen.

För Sverigedemokraterna är det viktigt att lyfta fram sådant som kan uppfattas vara en del av vår gemensamma kultur.
– Sverigedemokraterna anser att om man släpper fram mångkulturen så utvattnas den svenska identiteten. När vi definierade den svenska identiteten var kristenheten en nödvändig del – jag skulle tro att de tänker likadant i dag.

Anses invandringen vara ett hot mot kristendomen i Sverige?

– Nej inte helt och hållet eftersom det uppfattas okej om det är kristna invandrare – helst protestanter men även katoliker och ortodoxa, det är islam som anses vara det största hotet mot en svensk identitet. Vissa av de islamfientliga sverigedemokraterna är invandare själva. När jag var med i partiet så resonerade vi som att till exempel assyrier-syrianer var en helt okej folkgrupp – om de inte blev allt för många - eftersom de tyckte lika illa om islam som vi gjorde.


En fråga som engagerar


Sverigedemokraterna förhållande till religionen är emellertid inte helt friktionsfri.
– SD:s religionspolitik är kluven. Partiet har aldrig haft en troende partiledare och man säger sig vara ett ickekonfessionellt parti. Samtidigt så försöker man för egen del att muta in den konservativaste nischen inom kyrkan.

Tommy Funebo tror att Sverigedemokraterna kan nå framgångar i valet eftersom partiet där har lättare att mobilisera sina väljare,
– EU-frågor engagerar inte SD-väljare. Men när det gäller svenska kyrkan så kommer man in på moralfrågor som traditionellt varit viktiga för SD, som homosexualitet, kvinnan roll i familjen etcetera.

Jobba på Expo

Bli vår nya AD! Har du öga för digitalt, koll på print och ett hjärta som klappar för antirasism? Då finns en tillsvidaretjänst på halvtid att söka här