Demokratins symbol | Expo.se

Demokratins symbol

Kan du rita demokrati? Den frågan ställde vi våra följare och vänner när vi under våren 2021 utlyste tävlingen Demokratins symbol.

Memes, bokstavsförkortningar, klotter och stickers. Hatet och rasismens symboler kommer i många format. De delas för att grupperna bakom vill positionera sig i samhället, liera sig med liksainnade, eller kanske skrämmas och sprida oro. Bakom symbolerna finns idéer om att en del människoliv är mindre värda än andra, att alla inte ska ha samma tillgång till det som livet erbjuder.

Vi ser behover av en symbol för att markera ett inkluderande samhälle som värnar om demokratin. Vi vill se symbolen spridas  för att enas under idén om det gemensamma rummet som många före oss arbetat hårt för att ge oss tillgång till. Som kan delas för att sprida glädje och handlingskraft. 

Hjälp oss överrösta hatsymbolerna
Symbolen, som en namnkunnig jury valde ut bland över 100 bidrag, är ritad av Rebecka Wijk Fagerberg. Den är skapad för alla oss som vill överrösta hatsymbolerna. Sprid den gärna! Symbolen är fri att nyttja för icke-kommersiella ändamål. För andra nyttjanden krävs särskild överenskommelse med upphovspersonen. Du når Rebecka via [email protected]

Ladda ner symbolen genom att klicka på bilden nedan.


 

Så här förklarar Rebecka Wijk Fagerberg symbolen:
Demokratins värde symboliseras av ett klot placerat i en glasmonter. Klotet, eller cirkeln, representerar demokratins grundläggande värderingar och väggarna utgör ramarna som upprätthåller systemet. Glasmontern står för transparens och yttrandefrihet och symboliserar vikten av att värna om demokratin och skydda den mot angrepp.

Expos webbshop kan du köpa tygväskor, pins och annat med symbolen som manifesterar människors lika värde. All eventuell vinst från försäljningen, förutom royalty till upphovspersonen, går till Expos verksamhet.