Får man ens vara muslim i Sverige? | Expo.se
Podcast

Får man ens vara muslim i Sverige?

Studio Expo

När barnrättsorganisationen Bris i veckan rullade ut sin informationskampanj om organisationens stödtelefon på svenska mjölkpaket väckte det starka reaktioner. En av organisationens kuratorer, som fick vara ansiktet utåt i kampanjen, bar slöja.

Den efterföljande debatten har synliggjort hur misstänksamhet och hat mot muslimer i Sverige kommer till uttryck och hur snabbt dom antimuslimska tankefigurerna kan aktiveras.

Hur kommer det sig att muslimers synlighet i offentligheten återkommande ifrågasätts?

Var kommer de antimuslimska argumenten ifrån och får man ens vara muslim i Sverige idag?

Gäster i studion är Jonathan Leman och Daniel Poohl. Programledare är Anna Fröjd.