Stängda dörrar | Expo.se

Stängda dörrar

Stängda dörrar
Sveriges lagstiftning mot diskriminering är ett luftslott. Vi har ett abdikerat rättsskydd där rättigheter ofta bara finns på pappret. Det visar rapporten Stängda dörrar som beskriver minoritetssvenskars upplevelser av hatbrott, diskriminering och möjligheter till upprättelse.
PDF icon Ladda ner (936.55 KB)

I kunskapsöversikten Stängda dörrar presenteras erfarenheter av att tillhöra en minoritetsgrupp i Sverige och hur det är att vara särskilt utsatt för hatbrott och diskriminering. Genom människors egna berättelser identifieras särskilda hinder som står i vägen för att alla människor ska kunna leva på lika villkor – och få upprättelse när deras rättigheter kränks. Vi har ett mycket starkt formellt rättskydd, men i praktiken är chanserna till upprättelse många gånger minimala.

Publikationen är en del i projektet Alla människors rätt – Sveriges ansvar, framtagen av Stiftelsen Expo, i samarbete med Civil Rights Defenders. Projektet är finansierat med medel från PostkodLotteriet.