Engelbrekts­bågen | Expo.se

Engelbrekts­bågen

I slutet på 2015 tog Sverige­demokraterna namnet Ungsvenskarna och symbolen Engelbrekts­bågen till sitt nya SDU. Båda lanserades på 1930-talet av då­tidens moderater när de skapade sitt nya ungdomsförbund – då det gamla ansågs ha blivit för nazi-influerat.

Uppdaterad: 
2018-01-08
Ungsvenskarna SDU

I SDU-sammanhang är dock varken namnet eller symbolen nya. Domänen ungsvenskarna.se registrerades redan 2004 och användes av unga sverigedemokrater som en mötesplats på nätet redan under Åkessons tid som förbundsord­förande.

Det strategiska syftet är uppenbart. Dels sätta nazistämpeln på sina fiender i gamla SDU. Dels skriva in sig som den äkta arvtagaren till en ursprunglig, nationellt sinnad moderat politik, som man i dag hävdar spårat ur i liberalism och mångkultur.

Engelbrektsbågen, som allmänt symboliserat nationell självständighet, har historiskt varit populär bland högerextremister, men även bland antifascister under 1930-talet som tog ställning mot Nazityskland. För de nya ”ungsvenskarna” är symbolen mångtydig: dels nationell, dels en markering mot högerflygeln och dels mot invandring och en påstådd islamisering.