Irminsul | Expo.se

Irminsul

I det forngermanska området var det vanligt att ett träd eller en pelare stod i centrum för olika religiösa ritualer. Dessa pelare benämndes irminsul. Ordet är en sammanslagning av namnet på den forngermanska guden Irmin och sul, som betyder pelare.

Uppdaterad: 
2018-01-08
Irminsul

I Norden var namnet Jörmun en annan benämning på Oden, och många forskare kopplar ihop irminsulen med den fornnordiska mytologins världsträd, Yggdrasil. Irminsulen ses av nazisterna som en motsymbol till det kristna korset och representerar det germanska folkets hedendom i motsats till kristendomen.