SJW | Expo.se

SJW

Förkortning för Social Justice Warrior – på svenska krigare för social rättvisa – är ett nedsättande epitet om personer som bryr sig om ämnen som social rättvisa, feminism och allmänt stödjer liberala ideologier och värderingar. Ofta görs också gällande att förespråkare av social rättvisa inte är genuina i sin övertygelse utan bara vill samla ”godhetspoäng”.

Uppdaterad: 
2022-12-22
SJW – förkortning för Social Justice Warrior som är ett nedsättande epitet som extremhögern ofta använder om personer som engagerar sig för demokrati, mänskliga rättigheter och rättvisa.


Artikeln har publicerats som en del av projketet En sökning bort med stöd av MUCF.