Vasakärve | Expo.se

Vasakärve

Gustav Vasas släktvapen i svenska flaggans färger. Symbolen har använts av svenska högerextremister. 1938 tog Svensk socialistisk samling kärven som symbol. På 1990-talet plockades den upp av Nationalsocialistisk front

Uppdaterad: 
2019-12-19
Vasakärve

En vase är ett gammalt svenskt ord för sädeskärve. Symbolen plockades upp av Nationalsocialistisk front på 1990-talet, och används fortfarande av nazistiska grupper – exempelvis på kläder under namnet ”Det fria Sverige” som säljs i Motgifts nätbutik.

I ett antal beslut från Justitiekanslern har det konstaterats att användningen av vasakärven inte utgör hets mot folkgrupp. Symbolen har aldrig prövats självständigt i domstol, men har förekommit i ett fåtal rättsfall. Det har skett i samband med att vissa uttalanden prövats och den tilltalade, eller personer i närheten av den tilltalade, burit klädsel med vasakärven på. Även i de fall där symbolen förekommer i  en fällande dom är det inte möjligt att uttyda vilken betydelse den kan ha haft, men det förefaller osannolikt att den i dag skulle bedömas utgöra hets mot folkgrupp. För vidare läsning hänvisas till det betänkande om rasistiska symboler som kom våren 2019 (SOU 2019:27).