Det fria Sverige (DFS) | Expo.se

Det fria Sverige (DFS)

Högerextrem förening med syfte att bygga en social och kulturell gemenskap kring rasideologiska idéer. Verksamhetens två huvudsakliga ben är opinionsbildning genom podcasts och skrifter, samt etablerandet av sociala center. Deras enda hittills är föreningslokalen Svenskarnas hus i Töreboda kommun.

Uppdaterad: 
2023-05-11

Det Fria Sverige

Det fria Sveriges symbol är vårdkasen.

Under år 2018 samlade DFS medlemmar ihop över en miljon kronor till ett köp av en fastighet i Älgarås i Töreboda kommun. Den gamla industrilokalen, som döptes till Svenskarnas hus, är i dag en fast gemensam punkt för föreningens medlemmar.

DFS leds av Dan Eriksson och Magnus Söderman, båda med en lång bakgrund inom nazistiska och rasideologiska organisationer. Dan Eriksson har bakgrund i Nationaldemokraterna, Info-14 och Svenskarnas parti. Söderman har tidigare varit Svenska motståndsrörelsens ideolog (som i dag kallar sig Nordiska motståndsrörelsen) och har efter det varit verksam i Svenskarnas parti.

Det fria Sverige bildades 25 november 2017 av redaktionerna för poddradioprogrammen Motgift och Ingrid & Conrad. Motgift är en nazistisk poddradio som tidigare var kopplad till Svenskarnas parti. Dan Eriksson från Motgift var ursprungligen ordförande i Det fria Sverige och Ingrid Carlqvist vice ordförande. Ingrid Carlqvist lämnade senare föreningen.

Det fria Sverige uppger sig vara parti- och organisationsoberoende och står för en radikal nationalistisk hållning.

Dels utifrån uppfattningen att de personer man räknar som svenskar kommer att bli en minoritet i Sverige i framtiden, och dels utifrån en analys av tidigare misstag som olika grenar av den nationella rörelsen gjort, så vill DFS agera som en intresseförening för den tänkta svenska minoriteten, på liknande vis som föreningar för etniska minoriteter gör i dag.

Vill ta över ”ockuperade” områden

Ett av de första mål som föreningen gick ut med var att den skulle samla in pengar till ett allaktivitetshus, som sedan ska vara bas för olika former av verksamhet, bland annat utbildning. På sikt vill man skaffa flera hus, och även överta eller starta affärsrörelser i bostadsområden man anser ”ockuperade”. Inspirationen kommer framför allt från den tidiga arbetarrörelsen, som byggde parallella samhällsstrukturer med sina Folkets hus, sin bildningsverksamhet och sina Konsumbutiker. 

DFS har uttryckligen sagt sig inte vilja verka som politiskt parti. I samband med invigningen av Svenskarnas hus fick DFS lyckönskningar från bland andra det högerextrema tyska partiet NPD och det slovakiska högerextrema partiet Vårt Slovakien.

DFS har mottagit många uppmuntrande tillrop från övriga delar av rörelsen – utom från NMR, som tvärtom förhållit sig kritisk.

Dan Eriksson är också ordförande för Europa Terra Nostra (ETN), en samarbetsorganisation för europeiska högerextremister. Organisationen är registrerad i Sverige och har sitt säte i DFS lokal i Töreboda kommun.

Trygghetsinitiativet och ambition att ta plats i lokalsamhället

I slutet av januari 2023 gick DFS ut med att de drar igång en ”trygghetsinsats”, under namnet Trygghetsinitiativet Älgarås. Initiativet innefattar nattvandring i de områden i Älgarås som de beskriver som otrygga.

Ett meddelande om att verksamheten startar upp läggs ut i den DFS-kopplade Facebookgruppen ”Allt om Älgarås”. Den lokala styrelsen förklarar där att utvecklingen inte kan ”accepteras” och ”därför har Det fria Sverige i Norra Skaraborg bestämt att omgående inleda en större bevakningsinsats i Älgarås”.

På DFS:s hemsida skriver de att Trygghetsinitiativet Älgarås ”kommer ha så stor närvaro som möjligt under kvällar och nätter så länge det behövs och hoppas därmed störa den eller dem som tror att Älgarås är en plats för kriminellt eller antisocialt beteende”.

En lokal företrädare för Sverigedemokraterna har visat stöd på sociala medier för Trygghetsinitiativet. Det har även framkommit uppgifter att somliga ortsbor uppfattar initiativet som fristående från DFS.

På sociala medier har andra även lyft att nattvandrande högerextremister skapar otrygghet.

Även tidigare har föreningen försökt erbjuda olika former av samhällsservice lokalt, som under pandemin när de erbjöd sig att handla åt äldre svenskar. Syftet med den här sortens initiativ är att visa sig hjälpsamma och handlingskraftiga för att vinna lokalbornas förtroende och ses som en naturlig del av lokalsamhället samt på sikt värva anhängare.

Men det är också en del av föreningens propaganda för att visa att den tar ansvar där samhället sviker. Det kan göras genom att peka ut samhällsproblem som exempelvis kriminalitet och otrygghet och koppla dessa till invandring och samtidigt påvisa ett samhälle som inte i tillräcklig utsträckning tar hand om behövande ”etniska svenskar”.

Med egna ord

“Europa förlorade kriget 1945.” Magnus Söderman, grundare och styrelseledamot för DFS, Twitter, 2023.

Läs mer om #Det fria Sverige

Dan Eriksson i anslutning till ett event i Stockholm 2018.

Tingsrätten slår samtidigt fast att den minderårige pojken utsatts för slag och sparkar.

Publicerad: 
2023-09-13
Man åtalas för att ha attackerat dörrvakt och kroggäst med kniv.

Mannen har i flera år figurerat i högerextrema sammanhang.

Publicerad: 
2023-07-04
Man åtalas för att ha attackerat dörrvakt och kroggäst med kniv.

Knivhögg dörrvakt • Åtalas för grov misshandel

Publicerad: 
2023-03-09
NMR ökade sin verksamhet i Värmland under 2022.

Den rasideologiska miljöns aktivism i Värmland ökade något under valåret. Det visar en rapport från Agera Värmland.

Publicerad: 
2023-03-08
Den svenska extremhögern och den konspirationistiska miljön i Sverige har i princip sedan Rysslands annektering av Krim 2014 intagit en ryssvänlig hållning.

Studio Expo på årsdagen av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Hur har extremhögern och den konspirationistiska miljön förhållit sig till kriget?

Publicerad: 
2023-03-03
Marco Terenziani, Sverigedemokraterna Töreboda

SD:s ordförande i Töreboda uttrycker stöd för lokalt DFS-initiativ.

Publicerad: 
2023-02-17
Polisen fann vapen, krut och tusentals patroner i mannens bostad.

Mannen har en bakgrund i Sverigedemokraterna och som medlem i rasideologiska Det fria Sverige.

Publicerad: 
2023-01-16
Dan Eriksson, DFS.

Misstänks för att ha sparkat och slagit en minderårig.

Publicerad: 
2022-10-14
Helg seger

Sprids via propaganda och produkter för försäljning.

Publicerad: 
2022-09-22

Står på listor till såväl riksdag, regioner som kommuner.

Publicerad: 
2022-09-05
Bild från den åtalades Instagram-konto.

Riktat hot mot person som lämnat nazistiska Nordiska motståndsrörelsen.

Publicerad: 
2022-07-05
Skyttesoldater från Hemvärnet. Genrebild.

Så lyckas hemvärnsaktiva med antidemokratiska åsikter tas sig in.

Publicerad: 
2022-03-21

Rysslands invasion av Ukraina är i grunden Natos och ”judarnas” fel.

Publicerad: 
2022-03-07
Spotify

Använder sig av Spotify för att nå ut med sin propaganda.

Publicerad: 
2022-01-31
Demonstration mot vaccinpass i centrala Göteborg 211211.

Aktivister från nazistiska NMR och Det fria Sverige deltog i demonstration mot vaccinpass i Göteborg.

Publicerad: 
2021-12-14
Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar.

Tidigare satsningar har varit fiaskon.

Publicerad: 
2021-11-02

Sidor