Lambdagrupperna (GI/IB) | Expo.se

Lambdagrupperna (GI/IB)

Löst sammansatt nätverk av identitära aktivistgrupper, startat 2012, med förgreningar i ett tiotal europeiska länder.

Uppdaterad: 
2021-03-13

Lambdagrupperna är benämningen på ett nätverk av nyfascistiska och identitära aktivistgrupper runt om i Europa som växt fram sedan 2012. Lambdagrupperna ingår i den bredare identitära rörelsen. Alla grupperna i nätverket använder sig av symbolen lambda, bejakar identitär ideologi, och har snarlika metoder och retorik.

Den ursprungliga organisationen i nätverket var franska Génération Identitaire (GI). GI uppstod 2012 som aktivistgrupp och ungdomsförbund till det franska nyfascistiska partiet Les Identitaires (tidigare Bloc Identitaire). Organisationen förbjöds av Frankrikes regering 2021.

Grupper i flera länder

GI:s lansering kring sommaren 2012 inspirerade ett antal snarlika organisationer i andra länder. Samma år bildades Identitäre Bewegung Österreich (IBÖ) och Identitäre Bewegung Deutschland (IBD), samt italienska Generazione Identitaria. Sommaren 2013 bildades Generace Identity i Tjeckien. År 2016 bildades Identitás Generáció—Magyarország i Ungern. Kring september 2017 grundades flamländska Generatie Identiteit i Belgien. Utöver detta finns Generacija Identitete Slovenija (Slovenien), Generation Identitær (Danmark) och Generation Identity UK & Ireland (Storbritannien och Irland). Ett antal mindre grupper finns också på regional nivå inom länderna.

Alla dessa organisationer ingår i nätverket av så kallade Lambdagrupper men deras storlek och grad av aktivitet varierar kraftigt. De mest betydelsefulla och inflytelserika grupperna i nätverket var under 2010-talet den första årskullen: franska GI, tyska IBD och österrikiska IBÖ. Grundaren och ledaren för IBÖ, Martin Sellner, var nätverkets mest framträdande representant.

Lambdagrupperna säger sig värna den europeiska ”etnokulturella identiteten” – ett annat sätt att säga den kristna ”vita rasen”. Identitärerna menar att invandring till Europa utgör ett existentiellt hot för vita kristna européer. De sprider ofta budskapet om ”Det stora utbytet”, det vill säga konspirationsteorin att västvärldens styrande elit systematiskt försöker ”byta ut” européerna genom migration. Lambdagrupperna förespråkar ”etnopluralism”, som innebär etnisk rensning genom ”remigration” av alla som tillhör ”främmande” kulturer. För att uppnå sina mål arbetar Lambdagruppernas medlemmar med ”metapolitisk” aktivism. Det är en strategi som försöker förändra kulturen och det offentliga samtalet, och utöva ett ideologiskt inflytande över etablerade politiska partier, för att därigenom påverka politiken indirekt.

Under 2019 skärpte myndigheterna i Tyskland och Österrike sin bevakning mot lambdagrupperna IBD och IBÖ. IBD klassades i juli 2019 som extremistgrupp av den tyska säkerhetstjänsten. De österrikiska myndigheterna inledde under våren 2019 utredningar mot IBÖ och Martin Sellner för misstänkta band till terror. I mars 2021 förbjöds Génération Identitaire av franska myndigheter.

Med deras egna ord

”Vi startar krig mot alla som vill slita upp våra rötter och få oss att glömma vilka vi är. Vårt ideal är återerövring, och vi kommer att fullfölja det in i det sista.”

— Från We Are Generation Identity, Arktos Media, 2013

Läs mer om #Lambdagrupperna

IBÖ demonstrerar i Wien 2013

Terroristen Brenton Tarrant har donerat pengar till nyfascistisk organisation.

Publicerad: 
2019-03-28

Vi tittar närmare på "Det stora utbytet", nyfascisternas konspirationsteori, som senast inspirerade till terrordådet på Nya Zeeland.

Publicerad: 
2019-03-15

Myten om Det stora utbytet har spridit sig från de öppet nyfascistiska rörelserna allt närmare den parlamentariska makten. Samtidigt som föreställningen inspirerar till dödlig terror.

Publicerad: 
2019-03-15
Aktivister från Identitäre Bewegung vid en Alternativ för Tyskland-demonstration 2016.

Händelsen skedde i anslutning till en högerextrem aktion mot ”vänsterns våld”.  

Publicerad: 
2019-01-16

Långläsning från tidskriften. En grupp högerextremister beslutade sig för att åka till Libyens kust för att hindra NGO:s att hjälpa migranter och flyktingar i sjönöd. Det är en historia om bakslag och motstånd. Så varför firar de det som en framgång? (Från Expo #3-2017)

Publicerad: 
2017-12-21