Mi Hazánk - Vårt Hemland | Expo.se

Mi Hazánk - Vårt Hemland

Mi Hazánk är ett högerextremt parti från Ungern som grundades 2018. Bland grundarna fanns tidigare medlemmar och företrädare för Jobbik, som under 2010-talet rört sig mot mitten och blivit mindre radikalt.

Uppdaterad: 
2023-03-09

Mi Hazánk, Vårt Hemland är ett högerextremt parti i Ungern.

Mi Hazánk anser sig själva vara ett grönt konservativt parti som värnar om den ungerska naturen. Partiet menar att det inte bara är förbehållet det partiet kallar ”anti-humana och anti-sociala rörelser” att ha en grön inställning. Budapest Pride beskriver partiet som nynazistiskt och Orbán-vänligt. Under pandemin kritiserade Mi Hazánk landets covidrestriktioner och protesterade mot vaccinering av barn.

Mi Hazánks partiledare Lázló Toroczkai
Mi Hazánks partiledare Lázló Toroczkai Foto: Elekes Andor

Vårt hemlands rörelse 

Partiförkortningen är MHM och står för Mi Hazánk Mozgalom, (ungerska för Vårt hemlands rörelse). Partiet är för allmän värnplikt, dödsstraff och är emot rättigheter för HBTQI-personer. 2018 blev politikern och journalisten Lázló Toroczkai partiledare. 

2022 klarade Mi Hanzák sig över det ungerska parlamentets femprocentsspärr och vann sex platser i parlamentet. Partiet tillhör Ungerns andra största partifraktion. Sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina 2022 kritiserar partiet EU:s sanktioner mot Ryssland och menar att det inte gagnar ungrarna.

2022 slöt partiet en allians med Alternativ för Sverige och Mi Hazánks partiledare höll tal i Stockholm under AFS:s valkampanj.


Artikeln har publicerats som en del av projketet En sökning bort med stöd av MUCF.