Bilden är grynig och videon saknar ljud. Fyra personer i en stor trädgård tränar sparkar och slag. Två är maskerade, de andra två visar stolt upp vilka de är. En av dem är Thorsten Heise – en av Tysklands mest ökända nazister. Och det är i hans trädgård, belägen i Fretterode i delstaten Thüringen i centrala Tyskland, som männen tränar.

Herrgården med tillhörande trädgård äger han sedan 1999 tillsammans med sin fru. Den fungerar sedan tidigt 2000-tal som en viktig regional mötesplats för den högerextrema miljön och är fylld av nazistiska symboler och utsmyckningar.

Exempelvis pryds parets vardagsrumsgolv, precis som i SS-styrkornas högkvarter i Nazityskland, av en mosaik som bildar symbolen ”svarta solen” – en nazistisk symbol för ett slags ariskt energicentrum.

Heises hus i Fretterode har blivit en viktig mötesplats för tyska högerextremister. Foto: Nico Kuhn

På gården arrangerar Thorsten Heise och hans fru sociala aktiviteter, konserter och träning som nazister från hela Tyskland deltar i. Det är också ett center för paret Heises företagande där de driver försäljning av nazistisk propaganda som kläder, musik och litteratur.

Förutom det så arrangerar Heise även vit makt-spelningar, en festival med samma politiska och musikaliska inriktning och ger ut en nazistisk tidskrift. Han drev också fram till september i år den högerextrema gruppen Ariska Brödraskapet som fram till den upplöstes fungerade som en slags skyddsstyrka vid extremhögerns evenemang.

En av de som följt Heise genom åren är Expos tyska systerorganisation Amadeu Antonio Stiftung. Hotet som en person som Thorsten Heise utgör mot medarbetarna på stiftelsen gör att vi inte kan skriva ut researcherns namn.


– Heise har varit en av de ledande internationellt nätverkande personerna inom den militanta högerextrema miljön i Tyskland de senaste 20 åren. Samtidigt har han varit ledande inom det tyska partiet NPD [Tysklands nationaldemokratiska parti, reds anm.], som nu bytt namn till Die Heimat [Hemlandet, reds anm.]. Hans hem i Fretterode är utformat för att vara en polisfri zon.


2018 attackerades två frilansjournalister som fotograferade Heises herrgård i Fretterode av parets son, som också är aktiv nazist. Tillsammans med en vän knivskar han en av journalisterna – den andra slogs i huvudet med ett stort metallverktyg så illa att hans skalle spräcktes.

Heise verkar i en väpnad nazistisk miljö och säljer pepparspray och batonger i sin webbshop, vilket visserligen är lagligt, men polisen har också hittat illegala vapen på hans ägor.

Maik Baumgärtner, frilansjournalist.


Heise har ett mångårigt förflutet inom tysk extremhöger. I striderna som rasade efter Jugoslaviens fall var han enligt tyska myndigheter kroatisk legosoldat, något Thorsten Heise själv förnekar.


Under rättegången mot den nazistiska terrorgruppen NSU, Nationalsozialistische Untergrund, som med sina tio mord satte skräck i Tyskland under 2000-talet förekom Thorsten Heises namn flitigt


I EN RAPPORT SOM låg till grund för rättsprocessen mot NSU benämner tyska säkerhetsmyndigheter Thorsten Heise som ”en av de mest aktiva militanta nynazisterna i hela landet”. I rapporten pekas han också ut som kontaktperson i Tyskland för den nazistiska rörelsen i Sydafrika. Myndigheterna skriver också att han finns på en lista hos den federala polisen över personer med bevisade och misstänkta kontakter med förövare eller anklagade i NSU-rättegången.


Thorsten Heise hade kontakt med två av de som dömdes i rättegången mot NSU, men också med flertalet NSU-anhängare. Därför har han blivit förhörd av polisen som vittne i det fallet och hans namn förekommer flera gånger i förundersökningsmaterialet.

Maik Baumgärtner är tysk frilansjournalist och specialist på landets extremhöger. 2012 kom hans bok ”Das Zwickauer Terror-Trio” om terrorgruppen NSU.

Han beskriver hur det internationella nätverk inom extremhögern som Thorsten Heise har gjorde honom intressant för NSU.

– Till exempel blev Heise tillfrågad av en NSU-anhängare om han kunde hjälpa dem med kontakter i Sydafrika så att terroristerna skulle kunna fly dit, säger Maik Baumgärtner och fortsätter:

– Heise verkar i en väpnad nazistisk miljö och säljer pepparspray och batonger i sin webbshop, vilket visserligen är lagligt, men polisen har också hittat illegala vapen på hans ägor.

Maik Baumgärtner, tysk journalist
specialiserad på landets extremhöger.

Enligt Expos tyska researchkontakt är det svårt att komma runt Thorsten Heise, hans olika verksamheter och i vissa fall också brottslighet.


– Var man än tittar så dyker han upp. Det är en gåta att han inte dömts för något av det
här än, säger researchern.


I mars 2022 kliver Heise och hans fru, tillsammans med en svensk man, in på korttidsboendet Ekgården på Ekerö strax väster om Stockholm.


Utanför korttidsboendet, cirka tio minuter från Ekerö centrum, är det blåsigt. I receptionen frågar det tyska paret, med hjälp av den medföljande svenska mannen som tolk, efter Gunilla Heinz, en 90-årig kvinna som bor och vårdas på boendet efter en tids sjukdom och en rad orosanmälningar till socialtjänsten. De presenterar sig som hennes vänner och Gunilla, som verkar uppriktigt glad att se dem, får följa med på en utflykt.


Redan i mitten av februari 2022 har hennes behov av en förvaltare börjat utredas av överförmyndarnämnden i Ekerö kommun, enligt kommunens interna loggar som Expo tagit del av. Det är en av hennes vänner i Sverige som slagit larm om att Gunilla, som har stora tillgångar i form av hus och pengar, inte längre kan ta hand om sig själv och riskerar att bli lurad på det hon äger.

Undertecknad handläggare känner stor oro för Gunilla. Hon är tydligt nedsatt kognitivt och kan inte redogöra för sig själv och sitt liv.

Utredande socialtjänsthandläggare om Gunillas förmåga att ta hand om sig själv.


Genom den domstolsprocess som inleds på initiativ av överförmyndarnämnden i Ekerö kommun för att ge Gunilla en förvaltare har Expo kunnat ta del av en stor mängd dokumentation rörande hennes sista tid i livet.


I materialet vittnar vårdpersonal och myndighetspersoner om att den 90-åriga kvinnan bedömdes vara dement och att hon stundtals hade svårt att förstå var hon var, vem hon talade med och i vilken situation hon befann sig i. Att hon de sista åren i livet hade svårt att ta hand om sig själv stöds också av de kontakter Expo haft med hennes närstående.


I FEBRUARI SKRIVER SOCIALKONTORET i ett utlåtande till överförmyndarnämnden att Gunilla vid hembesök av socialsekreterare i slutet av 2021 och början av 2022 pratar osammanhängande, frågar om de är där för att söka jobb och i övrigt inte kan redogöra för sin livssituation. I slutet av utlåtandet noterar socialsekreteraren att:


”Undertecknad handläggare känner stor oro för Gunilla. Hon är tydligt nedsatt kognitivt och kan inte redogöra för sig själv och sitt liv”.


En person som under en längre tid funnits i hennes närhet beskriver i ett mejl till nämnden hur Gunilla, när hon skulle lämna ut nycklar till hemtjänsten, inte klarade av att skriva under en kvittens med sin namnteckning.


”[hon] var inte längre förmögen att skriva på ett papper för att lämna ut nyckel till hemtjänsten, det blev bara kludd, till slut lyckades hon i alla fall texta sitt förnamn med stort besvär efter att ha somnat med pennan i handen sju gånger”.


Sällskapet, som är tillbaka med Gunilla efter utflykten, står åter i receptionen på vårdboendet på Ekerö. Nu meddelar de personalen att de vill ta henne till hennes hus cirka en mil bort för att övernatta.


– Vi är tillbaka på söndag.


Gunilla verkar glad över att träffa sina tyska vänner och något formellt hinder finns inte, så personalen säger ja.


När paret Heise och den svensktalande mannen, som av Expos källor pekats ut som en person som under många år varit aktiv i den svenska nazistiska miljön, lämnar vårdboendet och kliver ut i den småkyliga marsluften tillsammans med Gunilla Heinz är det sista gången vårdpersonalen ser henne.


I september 1974 utvandrar Gunilla Heinz från Sverige till Tyskland. Hon är nyskild och har fått huset på Ekerö i skilsmässan. När hon kort därefter träffar en tysk man bestämmer de sig för att flytta till den tyska staden Altdorf i delstaten Bayern. De är båda passionerade veterinärer och beskrivs av personer i Gunillas närhet som nästintill besatta av att rädda djur.


Trots flytten behåller Gunilla huset på Ekerö, som hon periodvis bor i, främst under sommarhalvåret. Kontakten med Sverige finns hela tiden kvar, förutom genom huset på Ekerö, också genom hennes politiska engagemang. Expos research visar att hon under 1990-talet donerar pengar till förintelseförnekaren Ahmed Ramis antisemitiska verksamhet Radio Islam. Mellan 1999 till 2001 var hon medlem i Sverigedemokraterna. När partiet splittras går hon med i det mer radikala Nationaldemokraterna.


Vid samma tid som Gunilla är medlem i den svenska högerextrema rörelsen så lär hon också känna Thorsten Heise och hans familj i Tyskland. I en inlaga till tingsrätten, som Expo tagit del av, skriver Heise att han och hans familj lärde känna Gunilla och hennes man 1999 och att en ”nära personlig familjevänskap utvecklades” efter att hennes make gick bort 2002.

Det var ju chockartat för många av oss.

Gunillas vän Caroline om hur och när de får veta om Gunillas bortgång.


Men 2021 flyttar Gunilla med hjälp av en svensk vän tillbaka till Sverige och Ekerö. Coronapandemin har enligt hennes vänner varit tuff för henne, med långa perioder av ensamhet samtidigt som hon fick allt svårare att klara sig själv.


PÅ VÅRDBOENDET PÅ Ekerö börjar personalen bli oroliga för Gunilla. Hon kom aldrig tillbaka, och måndagen den 28 mars 2022 ringer korttidsboendets personal till polisen och anmäler henne försvunnen. Efter flera timmars letande får de veta att hon befinner sig i Tyskland. Paret Heise har tagit henne med sig, utan varken Gunillas pass eller mediciner, enligt hennes närstående.


Väl i Tyskland blir det nästan omöjligt för hennes vänner och anhöriga att få kontakt med henne. Alla samtal skulle föranmälas och godkännas av Thorsten Heise.


– I början visste hon ju inte alls var hon var någonstans, säger Caroline som lärde känna Gunilla 2009 och sedan dess betraktat sig som en av hennes närmaste vänner.I TYSKLAND GÅR ALLT SNABBT. Trots att det finns samstämmiga uppgifter om att Gunilla var kognitivt nedsatt då hon fördes till Tyskland av paret Heise så visar tyska dokument att hela hennes egendom skrivs över på Thorsten Heise och hans fru bara en dryg månad efter hennes ankomst.


Den 5 maj 2022 tas Gunilla till en domstol i Sulingen – drygt 20 mil från paret Heises hem i Fretterode. Där upprättas ett tyskt testamente med Thorsten Heise och hans fru som enda arvingar. Arvets värde uppskattas till strax över tio miljoner kronor och omfattar Gunillas hus i både tyska Königsbruck och Sverige, allt lösöre och alla hennes innestående medel på hennes bankkonton.


Samtidigt börjar den svenska domstolsprocessen med att tilldela henne en förvaltare för att skydda hennes egendom att ta fart. I domstolens handlingar framgår hur Gunillas advokat förgäves försöker få kontakt med henne. Thorsten Heise lovar vid flera tillfällen att se till att Gunilla ska återkomma till sitt ombud, men det sker aldrig.


Thorsten Heise har varit aktiv i en rad nazistiska organisationer och ofta haft en ledande roll. Här på en demonstration 1:a maj 2015 i den tyska staden Erfurt. Foto: Endstation RechtsI stället hör en tysk advokat av sig till tingsrätten i oktober 2022. I ett brev skriver han att han företräder Gunilla och bifogat finns en fullmakt daterad till 2020 där det hävdas att Thorsten Heise fått i uppdrag av Gunilla att sköta alla ”frågor kring hennes liv i allmänhet”, inklusive bankärenden. I brevet hävdar den tyska advokaten att hans klient får fin läkarvård i paret Heises hem och uppmanar svenska myndigheter att inte lägga sig i Gunilla Heinz angelägenheter.


Den tyska advokaten är Wolfram Nahrath och precis som Thorsten Heise en välkänd nazist i Tyskland. Hans tjänster har flera gånger använts av personer inom den tyska extremhögern. Till exempel i rättegången mot tidigare nämnda NSU där han företrädde en nynazist som dömdes för att ha försett terrorgruppen med vapen.


Den svenska processen för att skydda Gunilla Heinz egendom och ge henne en förvaltare hinner aldrig bli klar. 1 april 2023 dör Gunilla i Tyskland. Paret Heise informerar inte hennes nära och kära om dödsfallet, i stället får de reda på att hon gått bort genom söktjänsten Ratsit.


– Det var ju chockartat för väldigt många av oss. Och han [Thorsten Heise, reds anm.] har inte hört av sig alls sedan dess, säger Gunillas vän Caroline.


Gunilla Heinz enda arvinge i Sverige får i uppdrag av Skatteverket att sörja för hennes boupptäckning.

Men när han besöker Gunillas röda tvåplansvilla på Ekerö råder redan full aktivitet på uppfarten när möbler, böcker och annat som hör huset till bärs ut och packas in i en tyskregistrerad skåpbil.

Nycklarna har Heises lånat av en granne samma helg de tog Gunilla Heinz till Tyskland, utan att lämna tillbaka dem.

När de konfronteras av Gunillas arvinge hävdar Thorsten Heise att det är han som numera äger fastigheten. Med hjälp av det tyska testamentet har de fått Lantmäteriet, den myndighet som administrerar fastighetsägande i Sverige, att skriva över hela fastigheten på Heise och hans fru.

Den tyskregistrerade skåpbilen som användes när Gunillas hus tömdes. Foto: Expo


EFTER GUNILLAS DÖD FRAMKOMMER det också att det vid åtminstone två tillfällen förts över pengar till den svenska nazisten som av Expos källor pekas ut som den som var med paret Heise på vårdhemmet på Ekerö för att tolka. Totalt tar han emot 62 000 kronor från Gunillas konto efter hennes död – överföringar som är märkta ”vårdkostnader”.


I september 2023 läggs huset på Ekerö ut till försäljning och första helgen i oktober, ett halvår efter att Gunilla gått bort, visas den lantliga villan av mäklare. Kort därefter är den såld för 4,85 miljoner kronor.


Enligt Gunillas närstående är uppskattningen av hennes tillgångar till cirka 10 miljoner kronor lågt räknat för de två fastigheterna, ett flertal bilar och ett innestående kapital på banken. En förmögenhet som i dag är i händerna på Tysklands mest aktiva och centrala militanta nazist.


Kvar hos den svenska arvingen finns tre polisanmälningar mot Thorsten Heise. Två för stöld av två bilar, en släpvagn och pengarna som dragits från Gunillas konto samt en gällande bedrägeri när han och hans fru med det tyska testamentet tog över huset på Ekerö.


Huset på Ekerö såldes i oktober 2023 mför 4,8 miljoner kronor. Foto: Marc Femenia/Expo


ENLIGT DET TYSKA TESTAMENTET var det Gunilla Heinz sista önskan att alla hennes tillgångar skulle gå till paret Heise och inte till den svenska arvinge som annars hade fått ärva. I allt väsentligt verkar det stämma att hon och det tyska paret varit vänner under en period i Gunillas liv. Thorsten Heise framför själv i skrivelser till den svenska tingsrätten att paret tog Gunilla till Tyskland för att hon själv önskade det – att hon ville komma från tillvaron på vårdhemmet och i stället bo hos dem.


Men trots vänskapen med paret Heise och Gunillas kontakter med den tyska och svenska extremhögern så tvivlar hennes anhöriga och vänner på att Gunilla var i skick att fatta ett sådant beslut. Enligt en av hennes närstående hade Gunilla i flera år sagt att hon ville att arvet efter henne skulle gå till någon form av djurverksamhet. Nu är de i stället lämnade med oron för att paret Heise utnyttjat henne och lurat till sig hennes tillgångar.


– Jag skulle vilja säga att det var nog planerat det här, säger Gunillas vän Caroline.


Hos den tyska antirasistiska organisationen Amadeu Antonio Stiftung, som bevakar den tyska extremhögern, råder det ingen tvekan om vad pengarna som paret Heise fått av den 90-åriga kvinnan kommer att gå till.


– De kommer att gå till att organisera vit maktspelningar och slussas in i hans engagemang i kampsportsscenen och i nazistiska organisationer.


Varken Thorsten Heise eller Wolfram Nahrath vill ställa upp på en intervju och svara på Expos frågor. Thorsten Heise meddelar via mejl att arrangemangen med Gunilla Heinz var enligt hennes önskan och planerat i flera år. Wolfram Nahrath vill inte uttala sig utan hänvisar till advokatsekretess.


Gunilla Heinz och Caroline heter egentligen någonting annat.

Texten publicerades först i Expo #4-23.