Observera att artikelserien Jägarna innehåller mycket grovt hetsande språk och grafiska beskrivningar av våld i både bild och text. Detta är del 3. Läs också del 1 och del 2.

– Vet nån vad som hänt med Erich?

Det är den minderåriga grundaren ”Bertil” som frågar i den krypterade chatten. Gruppen, som kallar sig Tesaks Medborgargarde, har han startat för det rikstäckande nätverket av nazistiska ”jägare” i nedre tonåren. Som Expo tidigare berättat om går deras jakt ut på att misshandla människor som de ser som ideologiska måltavlor  – homosexuella, transpersoner, icke-vita, handikappade och personer de uppfattar som och kallar för pedofiler. De kallar sig själva för kristna nationalsocialister. 

Användaren ”Kill all jews” svarar:
– Jag pratade med honom när de skulle gå och ‘krama’ en pedo.

Den de frågar efter, Stockholmsledaren ”Erich”, har inte varit aktiv i chatten på flera veckor och har inte heller återrapporterat hur det planerade våldsdådet i Stockholm gick. Det gruppens medlemmar inte vet är att Erich och de tre andra medlemmarna greps av polisen. Nu utreds två av dem för försök till människorov, vilket Expo i en tidigare del av vår granskning berättat om.

När Stockholmsgruppens ledare i slutet av februari grips så slutar han också att vara aktiv i gruppens kanaler. Det resulterar i att den Stockholmsbaserade lokalgruppen dör ut även fast nya medlemmar från Stockholm snart hittar till huvudgruppen Tesaks Medborgargarde. Bland medlemmarna i Östergötland sker det motsatta.


Två medlemmar i lokalgruppen i Stockholm grips och deras planerade misshandel avvärjs av polis i början av februari. Två minderåriga är misstänkta för brott. Foto: Expo


Ledaren Bertil var, en vecka innan Stockholmsgruppens avvärjda attack, ute för att begå ett eget dåd tillsammans med tre andra ur medborgargardet. En fredagkväll i slutet av januari planerade de att möta upp en man de haft kontakt med i sociala medier för att, beväpnade med knivar, misshandla, råna och förnedra honom inför kamera.

Precis som vid det planerade dådet i Stockholm hade Expo, på grund av gruppens beväpning och detaljerade våldsplaner, på förhand informerat polisen. Men polisregion Östs agerande kommer att skilja sig avsevärt från deras kollegor i Stockholm.
Expo har kunnat identifiera tio av de mest aktiva individerna bland de drygt tjugo medlemmar som finns i Tesaks Medborgargarde.

Schablonbilden av en ung man som dras in i våldsbejakande högerextremism beskrivs ofta som en person som skyller sina egna misslyckanden på minoriteter, lider av psykisk ohälsa eller kommer från oordnade förhållanden och söker sig till en extrem och sluten politisk miljö.

Men de medlemmar som Expo kunnat identifiera passar inte i den bilden. De flesta är under 15 år, den yngsta 12 och den äldsta 16. På ytan lever de under välordnade förhållanden och de flesta har högutbildade och engagerade föräldrar.


Tonåringarna har genomsnittliga betyg, är engagerade i idrottsaktiviteter utanför skolan och spelar fotboll, ishockey och innebandy. En stor andel av dem går också regelbundet i kyrkan och håller på att konfirmera sig.


När gruppens medlemmar i Östergötland ska genomföra sin attack har polisen en unik möjlighet att stoppa gruppen och dra tonåringarna ur sin radikaliseringsprocess. 


I stället blir det tydligt när Expo granskar polisregion Östs interna dokumentation från insatsen att poliserna på plats avstått från att ingripa mot killarna i Tesaks Medborgargarde och trots att killarna i gruppen enligt egen utsago bar kniv visiterades de aldrig.


Polisen visiterade aldrig de unga killar i Östergötland som var ute för att begå en misshandel i slutet av januari. Foto: Expo


Expos bilder från kvällen visar att gruppen bar kläder som stämmer väl överens med det signalement som polisen fått för den aktuella kvällen. De två identiteter polisen också fick på förhand, varav en tillhör ledaren Bertil, gav myndigheten alla förutsättningar att ingripa – något som inte görs.


”Patrull har cirklat av området. Inte hittat något av intresse”, står noterat längst ner i polisens egen händelserapport som Expo tagit del av.


Efteråt loggar ledaren Bertil in i den krypterade chatten.Efter att den planerade attacken i Östergötland avbröts chattar medlemmarna besviket om polisens närvaro. Foto: Skärmdump/Expo


Polisen bekräftar senare för Expo att de kontrollerat ungdomar som rört sig i området där den planerade attacken skulle äga rum.


– Vi är på plats med flera patruller i området och kontrollerar ungdomar. De på plats gör bedömningen att det inte ska vidtas några mer åtgärder där, säger Tim Johansson, sektionschef på regionledningscentralen i polisregion Öst till Expo.


Tim Johansson säger att insatsen pågick under lång tid och att informationen med signalement och identitetsuppgifter lämnades till polisen först efter att de träffat tonåringarna.


Men Expo har under den aktuella kvällen upprepad telefonkontakt med polisens regionledningscentral och lämnar signalementet och personuppgifterna mer än en halvtimme innan tonåringarna i medborgargardet möts av polis vid platsen för den planerade attacken, vilket bekräftas av polisens interna dokument.


Vår fotograf bevittnar när polisen pratar med den här gruppen. Och gruppen själva uppger i senare i sin interna chatt att de får visa legitimation för polisen. Vid den tidpunkten så har de här uppgifterna förmedlats till er. Hur kommer det sig att ni ändå inte agerar?


– Jag kan inte svara på det. Vi har rätt att söka efter vapen när vi misstänker att en person kan vara beväpnad med kniv eller andra typer av tillhyggen eller vapen. Men det är fortfarande den enskilde polismannen där ute som gör den bedömningen.


Polisen är enligt lag skyldig att kontinuerligt samarbeta med socialtjänsten. Myndigheten har också en anmälningsskyldighet om det finns misstankar om brott mot ett barn eller misstankar om att ett barn far illa, vilket det finns anledning att tro när barn radikaliseras och planerar våldsdåd.


Det får ju konsekvenser att polisen inte ingriper mot de här personerna, så som att det inte upprättas några orosanmälningar till socialtjänsten eller dylikt. I samhällets ögon så har ju inget hänt så att säga. Vad tänker du kring det?


– Jag kan förstå att frågeställningen väcks, den är legitim. Vi har ju noterat att de här individerna i det här ärendet har förekommit i de här chattarna som ni uppger. Och det innebär ju att den informationen går vidare och sprids i våra system för att sedan fångas upp i lokalpolisområdet.


Har ärendet fått några efterverkningar?


– Jag vet inte, jag kan inte svara på det.


Enligt Expos källor gjorde polisregion Öst inte någon orosanmälan gällande någon i gruppen till socialtjänsten efter det planerade våldsdådet. I gruppens interna chatt planeras i stället nya brott och nya våldsdåd som att ingenting hänt.

Det finns en stor risk att han till slut har ihjäl någon.

Psykologen och radikaliseringsexperten Håkan Järvå om grundaren Bertil.


I Sveriges nationella strategi mot våldsbejakande extremism pekas samverkan mellan skola, socialtjänst och polis ut som avgörande för att förhindra att unga radikaliseras – vilket enligt regeringen i sin tur är ett av fem prioriterade områden för att skydda Sverige mot framtida terrordåd. Eftersom det inte görs någon orosanmälan till socialtjänsten får inte heller berörda myndigheter eller föräldrar kännedom om de minderåriga pojkarnas pågående radikalisering.


Enligt psykologen och författaren Håkan Järvå som har specialiserat sig på psykologiska processer hos den som håller på att radikaliseras, har polisen i region Öst begått ett stort misstag. Han pekar på att polisen hade en avgörande chans att stoppa den radikaliseringsprocess som de minderåriga är inne i.


– Det är första gången man har chansen. Genom att göra så här har man sannolikt försuttit den bästa möjligheten, säger Håkan Järvå till Expo.

Ett tidigt polisingripande som får tydliga och bestående konsekvenser är enligt honom just den typen av händelse som kan få en ung person att tänka om och överge sina våldsbejakande åsikter.

– Man ska inte underskatta effekten av det – att man plötsligt vaknar till som 13-åring och tänker ”nu är det allvar”. Samhällets ingripande måste få ett bestående intryck, så att man känner att ”nej, det här vill jag inte vara med om igen”. Och det fick de inte i Östergötland.

Sker det motsatta, att man som ung radikaliserad kommer undan med sina planer, finns det risk att man stärks i sin avsky mot samhället och vågar gå ännu längre nästa gång man väljer att gå från ord till handling, enligt Järvå.

Håkan Järvå är psykolog som arbetat med radikalisering i över 15 år. Foto: Pressbild

Det är ett mönster som användaren Bertil följer. I stället för att som den gripne Stockholmsledaren bli föremål för samhällets uppmärksamhet och insatser så blir han efter det avbrutna attackförsöket ännu mer radikal i gruppens chatt – både i hur han uttrycker sig och vilket material han delar.


Han pushar också ännu hårdare för att gruppmedlemmar i Östergötland ska begå våldsdåd tillsammans med honom.


I gruppens interna chatt delas rasistiska avrättningsvideos där icke-vita som får sina halsar avskurna möts av skratt och önskemål om mer sådant innehåll. Det hörsammas kort därefter av en medlem som delar en video där en svart man får sitt huvud sönderskjutet och dör.


Porr varvas med lovord till nazismen och mord på minoriteter. Genomgående kallas svarta för n-ordet – judar beskrivs som en grupp människor som gruppens medlemmar tycker man ska gasa ihjäl. Hitler hyllas jämte den ryska, numera döda, nazisten Tesak tillsammans med Christchurchterroristen Brenton Tarrant som gruppens hjältar.


– Den här typen av videos och innehåll gör en avtrubbad. Man blir habituerad som det heter på fackspråk – man vänjer sig helt enkelt vid det här och det blir normalt. Det är en slags inskolning eller grooming in i våldsvärlden, säger Håkan Järvå.


När Håkan Järvå får ta del av den interna kommunikation som Expo haft insyn i under flera månaders tid så reagerar han särskilt på initiativtagaren Bertils radikalisering och fasta övertygelse att fortsätta trots att andra runt omkring honom faller ifrån.


– Samhället borde flagga upp den här personen i systemet och samtala med skola, socialtjänst och vårdnadshavare, säger han.


Tim Johansson, sektionschef på regionledningscentralen i polisregion Öst håller med om att det är viktigt att polisen fångar upp unga i radikalisering tidigt.


Psykologen Håkan Järvå säger att det första mötet med rättsvårdande myndigheter är oerhört viktigt och att polisen genom att inte ingripa har försuttit sin bästa chans att dra de här individerna ur den radikalisering de är inne i – vad tänker du om det?


– Det stämmer säkerligen som han säger. Det är ju viktigt att vi fångar upp, inte bara sett utifrån det här ärendet, utan vi ser ju i samhället i dag att vi behöver fånga upp ungdomar i ett så tidigt skede som möjligt, säger Tim Johansson.


Har ni begått misstag i det här ärendet?


– Jag vet inte. Det får ju vi ta vidare och kolla på i så fall – om inte det redan är gjort, säger Tim Johansson, sektionschef på regionledningscentralen i polisregion Öst.


Det går inte att dra säkra slutsatser kring hur medborgargardets framtid hade sett ut om även ledaren Bertil gripits och utretts för brott redan i januari. Men för psykologen och radikaliseringsexperten Håkan Järvå är det tydligt att samhället måste ingripa.


– Det finns en stor risk att han till slut har ihjäl någon.


DETTA ÄR DEL 3 AV 3 I EXPOS GRANSKNING ”JÄGARNA”.
DEL 1 FINNS ATT LÄSA HÄR.
DEL 2 FINNS ATT LÄSA HÄR.


Så gjorde vi granskningen

I början på 2024 rekryterade ett konto på Tiktok unga till en ny, hemlig chattgrupp. Tiktok-kontot hade tidigare försökt gå med i flera våldsbejakande grupper, bland annat Aktivklubb och Pedo Hunting Sweden. Under påhittade identiteter fick Expos reportrar inbjudan till det svenska nätverket och har sedan dess wallraffat i nätverkets olika grupper.

Wallraff är en journalistisk metod där en reporter använder sig av fingerad identitet för att få tillgång till information som annars hade varit omöjlig att få fram.

Expos reportrar har haft insyn och deltagit i diskussionerna när det har bedömts nödvändigt. Våra profiler har inte uppmuntrat till våld eller aktioner och inte heller spridit rasism eller hat mot andra minoritetsgrupper.