Fulspel - högerextremism inom gamingvärlden | Expo.se

Fulspel - högerextremism inom gamingvärlden

Illustration: Agnes Florin

Fulspel - högerextremism inom gamingvärlden

Vi ser en situation med ökande näthat med rasistiska förtecken där gamingmiljöerna spelar en alltmer framträdande roll.

Unga är särskilt exponerade för högerextrema budskap bland annat genom sin höga närvaro i miljöerna, vilket i sin tur riskerar att leda till radikalisering och våldsattentat. Samtidigt råder en stor kunskapsbrist både bland tjänstemän och i vuxenvärlden generellt om ungas verklighet i gamingmiljöerna. 

Därför kommer Expo, med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), att under 2023 bedriva projektet ”Fulspel - Högerextremism inom gamingvärlden”. Projektets mål är att öka kunskapen om hur unga exponeras för högerextrema budskap i gamingmiljöer, samt hur detta kan leda till normalisering av våldsbejakande rasistiska idéer och radikalisering. För att uppnå målet kommer vi att granska och kartlägga hur förekomsten av rasistiska och högerextrema budskap kommer till uttryck och fungerar i gamingmiljöer som lockar unga, samt identifiera luckor i de preventiva insatser som görs idag. 

Resultatet kommer sammanställas i tre rapporter samt i andra pedagogiska material för vidare spridning. Resultaten kommer även presenteras i ett seminarium där projektets olika målgrupper bjuds in. 

För mer information, kontakta projektledare Vicky Springfeldt.

Vill du ha mejl om rapporter, inbjudan till seminarium och annan information om projektet? 

Skriv upp dig på Fulspels nyhetsbrev! 

Rapporter

Den första rapporten, ”Fulspel i spelrummet”, släpptes i oktober 2023. Den ger en introduktion till gamingmiljön, och beskriver hur högerextremister kapar plattformar för socialisering och operativ verksamhet.

Den andra rapporten, ”När hatet kliver ut från spelplattformarna”, släpptes i november 2023. Den fördjupar analysen genom att beskriva konkreta metoder högerextremister använder för att missbruka gamingmiljöns infrastruktur för sina egna antidemokratiska syften. 


Debattartikel

I samband med presentationen av den första rapporten den 3 oktober publicerades en debattartikel i Aftonbladet.

Ordlista

Gamingvärlden är fylld av ord och begrepp som inte alltid är lätt att avkoda för en utomstående. Vi har sammanställt några av de viktigaste begreppen i Expos Fulspel-rapporter i en ordlista.
 
Klicka vidare till ordlistan

Vidare läsning

Utöver rapporterna har Expo tagit fram ett flertal texter på temat högerextremism i gamingmiljön för vidare läsning:
 
 
 
 
 

Fulspel i Almedalen 2023

Under Almedalsveckan deltog Åsa Mitchell, researcher i projektet , i två paneler om rasism och radikalisering inom spelvärlden arrangerade av Sverok. 

    

 

 

Info om Samarbetsprojekt: 

Våra Föreläsare