I slutet av november förra året anordnades ett rundabordssamtal i Kina på den regimanknutna tankesmedjan Shanghai-institutet för internationella studier (SIIS). På tankesmedjans hemsida framgår bland annat att dess biträdande chef och forskare och företrädare för andra institut deltog. Med på mötet var även två svenska så kallade alternativmedier.

”De två sidorna utbytte åsikter om resultaten av reformer och öppning och modernisering i kinesisk stil, Kinas kommunistiska partis erfarenhet av att styra landet och Xi Jinpings tankar om socialism med kinesiska särdrag för en ny era”, står det att läsa på SIIS hemsida.

I text och på bild framkommer det att de svenskar som medverkar på mötet är de drivande bakom Nya Dagbladet: Markus Andersson, chefredaktör och ansvarig utgivare, och Isak Boman, nyhetschef. Med på mötet är även Torbjörn Sassersson, redaktör och ansvarig utgivare för Newsvoice.

SÄPO om Kinas säkerhetshotande verksamhet

Enligt Säkerhetspolisen bedriver främmande makt och länder som Kina, Ryssland och Iran kontinuerligt säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. Den verksamheten tar en rad olika former och kan bland annat handla om försök att påverka svenska aktörer, den svenska opinionen i stort såväl som den egna diasporan i Sverige.

– Säkerhetspolisen har svårt att gå in på specifika påverkansförsök, vilka aktörer som blir måltavlor för dessa försök eller för den delen specifika tillvägagångssätt. Vi kan dock konstatera att Kina bedriver påverkan i bred bemärkelse när det gynnar deras intressen, säger Adam Isaksson Samara, presstalesperson på Säkerhetspolisen, till Expo.

Han påpekar att Kina har stora ambitioner när det kommer till att omforma såväl den säkerhetspolitiska som den ekonomiska världsordningen.

– Att påverka opinion och beslutsfattande i en riktning som gynnar deras intressen blir därför viktigt för kinesiska staten. Den typen av påverkansförsök ser vi även i Sverige, säger han.

Vill inte uttala sig om pengar

Nya Dagbladet har inte i skrivande stund utåt kommenterat omständigheterna kring resan och sin medverkan på rundabordssamtalet. Men Newsvoice har publicerat en kommentar där det framgår att besöket var en följd av att kinesiska ambassaden i Stockholm bjudit in ”en svensk mediedelegation” på en ”sjudagarstur i landet”. På SIIS ska de bland annat ha pratat om hur de svenska aktörerna som ”oberoende medier” kan ”fungera som en bro mellan folket i Sverige och Kina”.

Vad gäller andra omständigheter, som om de fick resa och uppehälle betalt av den kinesiska staten, vill inte Torbjörn Sassersson kommentera.

–  Nej, varför skulle det vara intressant. Det är väl många journalister som åker på resor till andra länder och blir inbjudna till exempelvis USA, säger han till Expo.

Kina pekas ut som central stat, aktiv i informations- och påverkanskampanjer mot Sverige ...

– Jag har aldrig varit intresserad av att vara politiskt korrekt eller låta mig skrämmas av säkerhetstjänster eller vad enstaka rapportskrivare tycker om det ena och det andra, säger han.

Torbjörn Sassersson menar att det snarare är svenskarna som är utsatta för påverkan.

– Jag upplevde att situationen var att svenska folket är utsatt för en påverkansoperation från Väst, NATO och så vidare. Och då vill jag veta liksom: Stämmer verkligen det där? Då fick jag möjligheten att åka ner och bilda mig min egen uppfattning.

Sassersson uppger också att de inte blev direkt kontaktade av den kinesiska ambassaden, utan att den kontakten förmedlades av en ”amerikan som samarbetar med Kina”. Av hänsyn till att mannen inte är tillfrågad om att medverka i artikeln så vill Sassersson inte berätta mer än så.

– Det de uppskattar med Newsvoice, jag har frågat dem: ”Varför vill ni att jag ska åka till Kina? Ja, men vi uppskattar er, för att ni verkar stå oberoende”. Och sedan uppfattar de vår journalistik som rättvis. Du menar att vi ska åka dit för deras propagandaoffensiv, på något sätt. Men det kan ju också vara så, att de vill att vi ska åka dit för att vi ska bemöta propaganda och offensiv mot dem, säger han.

Både Newsvoice och den kinesiska tankesmedjan har lyft mötet via sina egna kanaler. 

"Smutsa ner Kina i Väst"

I artiklar som publiceras på Nya Dagbladet och Newsvoice efter resan presenteras utvecklingen och styret i Kina med positiva ordalag.

På Newsvoice förklaras den efterföljande artikelserie de publicerar så här:

”Kina verkar vara ett av de få länder som genom ett partipolitiskt folkstyre – med 9 partier som representerar ’all walks of life’ från ’höger’ till ’vänster ’ lyckats få sina medborgare tillfredsställda tvärtemot vad västmedier beskriver som en förtryckande enpartistat och diktatur. Så frågan är varför västpolitiker och västmedier är så inne på att smutsa ner Kina i Väst. Vad handlar det om egentligen? Låt oss ta reda på det.”

Även Nya Dagbladet skriver okritiskt om den information de får vid mötet med SIIS, som enligt deras rapportering handlar om hur väl Kina styrs. I flera artiklar under vinjetten ”Det moderna Kina” får läsaren en inblick i tidningens Kinaresa, som att de ”som ett av de första utländska medierna” fått besöka Xiong’an – staden som är under uppbyggnad och som beskrivits som president Xi Jinpings drömstad.

”Kina är ett land med tusen ansikten. Med den här artikelserien hoppas vi kunna visa upp en lite mer nyanserad bild av ett land vi i praktiken har väldigt dålig kunskap om i Väst. Samtidigt är det ett land som blir allt mer relevant och därför också viktigt att förstå”, förklarar Nya Dagbladets chefredaktör Markus Andersson artikelserien.

Resor på kommunistpartiets villkor

Frederick Fooy på Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF, säger att generellt har kinesisk informationspåverkan, precis som den ryska, utvecklats mycket under de senaste åren.

Han påpekar att MPF:s uppdrag är att arbeta mot informationspåverkan från främmande makt, och inte att förhålla sig till hur svenska medier, politiker och andra aktörer agerar. Men konstaterar att det är ett välkänt faktum att Kina erbjuder resor där de presenterar kinesisk kultur och låter deltagarna vara med på konferenser och andra sammanhang. Fooy påpekar att sådan här resor görs utifrån kommunistpartiets villkor.

– Du kan ju inte åka omkring själv där och titta efter eller tala med vem som helst i befolkningen i till exempel Xinjiang.

Uigurer och andra muslimska etniska minoriteter i Xinjiang, i nordvästra Kina, utsätts för omfattande förtryck och förföljelse. Flera länder, bland annat USA, har slutit upp bakom beskrivningen om att det pågår ett kulturellt folkmord i regionen.

– Nu kontrolleras inte kinesisk informationspåverkan mot Sverige från ambassaden i Stockholm. Det är en central angelägenhet. Men ambassaden har ju ett stort ansvar, säger Frederick Fooy.

Han säger att Kinas informations- och påverkanskampanjer till stor del handlar om att skapa negativ hållning gentemot USA och dess allierade och en positiv bild av sig själva.

– Men under senare år har man fokuserat mer och mer på att även inkludera fragmentering och polarisering, säger han.

Högerextremism och konspirationism 

De båda inbjudna svenska alternativmedierna har varit aktiva under många år.

Nya Dagbladet startade 2012 och presenterar sig som en ”oberoende dagstidning”. Grundare är Markus Andersson som har sin politiska bakgrund inom det numera nedlagda högerextrema partiet Nationaldemokraterna, där han hade en ledande roll.

Liksom Nationaldemokraterna vilar Nya Dagbladet på en etnopluralistisk grund, det vill säga idén om att etniska grupper ska separeras och leva åtskilda.

Nya Dagbladets företrädare Isak Boman och Markus Andersson i anslutning till ett de bevakar en anticornademinstration i Stockholm. Foto: Expo

På sin sajt publicerar Nya Dagbladet högerextrema konspirationsteorier om till exempel ett pågående ”folkutbyte”, ifrågasättande av antalet offer under Förintelsen, texter om att muslimer försöker erövra Europa och konspirationsteorier kopplade till coronapandemin. Tidningen har under flera år drivit en prorysk linje.

I början av 2023 kunde Expo avslöja att en insamlingsstiftelse som tidningen startat lovats miljonstöd av det internationella Future of Life Institute, som den kända svensken och professorn Max Tegmark leder. När Expo ställde frågor om stödet så meddelade Max Tegmark att några utbetalningar inte var aktuellt. 

Newsvoice lanserades 2011 som en ”partipolitiskt oberoende debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik”. Sajtens grundare är Torbjörn Sassersson som fortfarande är dess redaktör och ansvarig utgivare. Tidningen är konspirationsteoretisk.

Båda nättidningarna har utgivningsbevis. Newsvoice ägs av Sasser Media Lab AB och Nya Dagbladet av Aeon Media AB.

Newsvoice och Nya Dagbladet har haft ett uttalat redaktionellt samarbete.

Publicerar ambassadören

Bara veckor innan Kina-resan publicerar de båda svenska medieaktörerna, med bara två dagars mellanrum, två olika debattartiklar signerade Cui Aimin, Kinas ambassadör i Sverige.

Internationella exempel

Det har under senare tid avslöjats kopplingar mellan högerextrema aktörer och Kina. I december uteslöts en tidigare senator för belgiska Vlaams Belang ur partiet efter att det avslöjats att han rekryterats för att spionera för Kinas räkning. Han hade under år haft kontakt med en person från Kinas säkerhetstjänst.

Avslöjandet, som var ett resultat av ett samarbete mellan brittiska Financial Times, tyska Der Spiegel och franska Le Monde, visade på hur Kina försöker manipulera politiska diskussioner runt om i världen.

Ett annat exempel på samröre med Kina är Alternativ för Tyskland-politikern och EU-parlamentarikern Maximilian Krah, vilket nyhetsportalen T-online avslöjade i en granskning.

Han ska bland annat ha fått pengar från Kina och låtit sig bjudas på resor av statliga kinesiska företag. Enligt tyska medier rör det sig om en härva av pengar, underrättelsetjänstkontakter, invecklade företagsnätverk, intressekonflikter och kinesisk statspropaganda.

Maximilian Krah har även gjort politiska utspel som ligger i kommunistregimens intresse. Han anser till exempel att interneringslägren för uigurer och andra minoriteter i Xinjiang-provinsen är "läskiga historier" och "anti-Kina propaganda"

– Kinesiska ambassadörer behöver visa upp för Peking att de får gehör i det land de är stationerade. Och det kan ju i vissa fall leda till att man söker att få uppmärksamhet i vilket forum det än må vara, säger Frederick Fooy.

Mellan april och november förra året publicerar Newsvoice fyra krönikor och debattartiklar av ambassadören. Samma år i september var Torbjörn Sassersson på plats och rapporterade från när ambassaden bjöd in till konserthuset i Stockholm för att fira ”Folkrepubliken Kinas grundläggning för 74 år sedan” och när "Kinas ambassad i Sverige höll vårfestivalens mottagning 2024".

I en av debattartiklarna som Newsvoice publicerat kommenterar ambassadören den utsatta situation som den muslimska minoriteten lever under i Xinjiang med att det är ”falsk information” och att ”människor från alla etniska grupper lever och arbetar i fred och belåtenhet”.

– Ja, just det. Jag vet. Jag känner till det. Jag skulle gärna vilja åka dit och se det med hur det fungerar. Det är det enda jag kan säga, säger Torbjörn Sassersson om hur situationen ser ut Xinjiang.

Men är det enda sättet att ta reda på situationen?

– Ja, jag tror det. För att sitta och läsa de här tidningarna och de här rapporterna i Väst ... Jag menar, har de åkt dit och kollat, de som skriver rapporterna och de här artiklarna? Jag undrar det, alltså jag tror inte det.

Enligt Sassersson så har tidningen eller han själv inte tagit mot något stöd eller ersättning från Kina för material de publicerat. Kina har inte heller enligt honom försökt påverka innehållet i vad de publicerar.

– De verkar inte förvänta sig att jag ska skriva något särskilt, förutom att de tycker att det är intressant att en oberoende journalist skriver någonting som är faktabaserat, och som jag också råkar anse vara det. Det är egentligen den enda förhoppningen de har, att det finns någon media som inte bara deltar i den västerländska propagandan mot dem.

Den kinesiska mediepolitiken

Kina är ett av de länder i världen där medierna är hårdast kontrollerade. De ses inte som nyhetsförmedlare, utan istället är det underställda staten och förväntas agera språkrör åt regimen. Enligt Reportrar utan gränsers rankning av pressfriheten i världens länder 2023 så hamnade endast Nordkorea under Kina i rankningen.

Det här är inte en bild som Nya Dagbladet och Newsvoice återger i sin rapportering.

Torbjörn Sassersson skriver i stället i en kommentar på sin sajt att rundabordssamtalet hos SIIS handlade om ”hur oberoende medier arbetar i jämförelse med Washington-, EU- och statskontrollerade medier i Väst” och ”hur oberoende medier i Väst förtrycks av Västs etablissemang”.

Han menar vidare ett ”SIIS ser med intresse på de oberoende mediernas förmåga att rapportera rättvist och jag tror det är främst denna egenskap som är tilltalande för Kina som stat, att Kina behandlas rättvist i media”.

Torbjörn Sassersson säger till Expo att han inte har någon större kunskap om mediesituationen i Kina, men påpekar samtidigt att det är en av många anklagelser som han menar riktas mot landet och att det inte bör förhindra honom från att delta på mötet.

– Ja alltså, jag vill vända på det lite grann och säga så här. Alltså vi anser att vi är ett oberoende media och vi är inte politiskt korrekta i Sverige. Vi blir förtryckta i Sverige. Och när vi blir uppmärksammade för vårt oberoende och vad vi tycker är rättvis journalistik, då är det av Kina – som anklagas för att förtrycka oberoende medier. Är inte det en lite lustig situation? säger Sassersson.

Frederick Fooy påpekar att det SIIS är en välkänd och internationellt aktiv tankesmedja som står under utrikesministeriets kontroll.

– På så sätt blir det ironiskt att en sådan tankesmedja håller i ett internationellt möte för att diskutera vikten av oberoende medier, säger han.

Att det under senare tid dykt upp fler exempel på kopplingar mellan Kina och europeisk extremhöger är vad det verkar ett nytt fenomen (se faktatruta).

– Många av partierna på högerkanten runt om i Europa har ju traditionellt varit väldigt Kina-skeptiska, så det är ju definitivt intressant att notera de här kopplingarna. Men jag kan inte säga om det här är en permanent förändring eller bara en tillfällig trend, säger Frederick Fooy.

Expo har sökt Markus Andersson och Isak Boman på Nya Dagbladet, samt den kinesiska ambassaden i Sverige och Shanghai-institutet, för en kommentar. Ingen av dem har återkommit.

Uppdatering: Efter att Expo sökt Nya Dagbladets företrädare, så publiceras på deras sajt ett uttalande om resan. Markus Andersson säger där att tidningen helt saknar koppling till Kina och att det inte fanns någon ”antydan från kinesiskt håll att tidningen ska rapportera på ett visst sätt eller avstå någon särskild kritik”. Han säger även "att det finns aktörer och intressen som inte vill se dialog, utbyten och samförstånd mellan Sverige och Kina" och menar då bland annat Expo.