Läs mer om #Antisemitism

Ser positiv framtid. Sverigedemokraten Leif Vogel skickade rasistiska mejl och sparkades på stående fot. Samtidigt är den före detta nämndemannen Erik T Johansson vars antisemitiska mejl blev kända för partistyrelsen för ett år sedan kvar i partiet.

Publicerad: 
2011-02-03

Staten förnekar Förintelsen. Den Iranska statsradion IRIB och dess internationella förgrening tv-kanalen Presstv sprider antisemitisk propaganda. Dagen efter Förintelsens minnesdag förnekade företrädare för IRIB att Förintelsen ägt rum.

Publicerad: 
2011-01-31

Kamp mot antisemitism eller andra hatläror kan och får aldrig bli verktyg för spridandet av fördomar mot andra grupper.

Publicerad: 
2011-01-20

Han ifrågasatte Förintelsen. Sverigedemokraternas partistyrelse kommer att öppna ett uteslutningsärende mot Erik Johansson, nämndeman för partiet i Karlstad.

Publicerad: 
2011-01-17

Riskerar att uteslutas. SD:s partistyrelse kände till nämndemannen Erik Johanssons antisemitiska mail. Samtidigt hävdar en källa att Johansson fick vara kvar trots mailen, så länge han inte hade post inom partiet. Nu kan Johansson tvingas svara inför partiledningen.

Publicerad: 
2011-01-07

I en rapport från 2010 uppger var tredje tillfrågad judisk församlingsmedlem att de upplevt antisemitism. På regeringens uppdrag kartlägger statens folkhälsoinstitut hälsosituationen för Sveriges olika minoritetsgrupper.

Publicerad: 
2011-01-03

Sverigedemokraten Erik Johansson blir nämndeman i Värmlands tingsrätt, det beslutades på Karlstads kommunfullmäktigemöte i december. Tidigare har Johansson fått intern kritik för antisemitism. Utnämningen ifrågasätts nu av personer inom partiet.

Publicerad: 
2010-12-22

Den moské i England som den svenske självmordsbombaren Taimour Abdulwahabs besökte när han bodde i landet har tagit avstånd från attacken och extremism. Samtidigt har hat mot judar och homosexuella spridits på deras hemsida.

Publicerad: 
2010-12-21

Förra veckan avslöjades att två av Sverigedemokraternas kandidater har förnekat Förintelsen. Nu kan Expo berätta att en annan av partiets kandidater uttryckt antisemitiska åsikter och stöd för en känd förintelseförnekare och antisemit.

Publicerad: 
2010-09-16

Vit makt-ideologiskt motiverade hatbrott minskade under 2009. Samtidigt ökade antalet anmälda antisemitiska hatbrott. I drygt var fjärde antisemitiskt hatbrott bedöms gärningsmannens vit makt-ideologi vara det bakomliggande motivet. Det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet.

Publicerad: 
2010-07-02
Publicerad: 
2010-05-19

De går under namnet Fredsagenterna - svenska ungdomar som i en stor satsning valts ut för att bekämpa fördomar. Men en av Fredsagenternas mest framträdande profiler har kopplingar till Ahmed Ramis och Mohamed Omars Antisionistiska partiet. Fredsagenten själv menar att det hela är ett missförstånd.

Publicerad: 
2010-02-24
Publicerad: 
2010-01-07

Sidor