Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

För några dagar sedan kunde vi läsa att Sverigedemokraterna vill dela ungdomsförbundet från moderpartiet. Målbilden är att Ungsvenskarna ska bli ett eget förbund under 2025 och därmed formalisera ett upplägg som är mer likt hur de andra riksdagspartierna har det. Nu bedöms tiden vara inne att ge ännu en sverigedemokratisk ungdomsgeneration möjligheten att forma sitt eget politiska liv och utveckling. Det är snart 10 år sedan de senaste hade den möjligheten.

SD:s partisekreterare Mattias Bäckström Johansson säger i en intervju till Aftonbladet att han inte räds detta och utesluter en repris av de strider och konflikter som la grunden för det totala toppstyre som moderpartiet i dag har av den sverigedemokratiska ungdomsrörelsen. ”Den risken ser jag som obefintlig och är inget som oroar mig alls, säger han.” Bör han inte göra det?

Den sverigedemokratiska ungdomsrörelsen har sedan början av 90-talet varit en motor i, och en viktig del av, den svenska högerextrema miljöns utveckling och förnyelse. Sverigedemokratisk Ungdom, SDU, grundades 1993. Under de första åren fungerade SDU som en plantskola för den nynazistiska våg som svepte fram över Sverige med våldsamma och förödande konsekvenser.

En stor del av SDU:s ledning var under den här tiden dubbelorganiserade i den nazistiska gruppen Stockholms Unga Nationalsocialister. Under Vänsterpartiets första maj-möte 1993 greps tre skinnskallar med en skarpladdad handgranat i publiken. Bland de tre fanns Robert Vesterlund, Sverigedemokraternas ungdomsförbunds förste ordförande. Robert Vesterlund lämnade efter en tid SD och var med och byggde upp nynazistiska Info-14. Under mitten av 90-talet grundades också Oberoende nationell ungdom, att likställa med en form av parallellorganisation för en grupp medlemmar i SDU och SD. Efter en kortare tid distanserade sig denna organisation alltmer från SD och byggde upp det som blev Svenska Motståndsrörelsen (SMR).

Bara två år efter att SDU grundades fick moderpartiet kliva in och lägga ner ungdomsförbundet. Anledningen var bland annat den alltmer öppna nazistiska riktning som ungdomsrörelsen gav uttryck för. Efter att SDU lagts ner integrerades ungdomsverksamheten, så som i dag, under några år i själva partiet. Trots detta kunde man i ungdomsförbundets tidning, Ung Front, vintern 1997, exempelvis se reklam för Nationell Ungdom (SMR:s ungdomsförbund).

Den 1 november 1998 grundades SDU för andra gången. Till förbundsordförande valdes den tidigare ungdomsansvarige Jimmy Windeskog, som också var redaktör för nyss nämnda Ung Front. Flera personer i och runt SDU:s andra generation aktivister och medlemmar spelade en aktiv roll i skapandet och uppbyggandet av högerextrema Nationaldemokraterna.

Jimmie Åkesson blev SDU:s ordförande år 2000 och efter honom valdes Martin Kinnunen, i dag riksdagsledamot och en partiveteran som haft flera olika roller i partiet. I SD:s egen historiebeskrivning, ofta skrivet och uttalat av dagens partiledning, är det nu SDU mognar och blir ett ungdomsförbund att likställa med andra. Om det vore så, varför väntar då år efter år med skandaler och ny tillströmning av personer från SDU till den svenska extremhögern?

Under Gustav Kasselstrands och William Hahnes ledning av SDU uppstod den senaste infekterade konflikten som gjorde att Sverigedemokraterna tvingades lägga ner sitt ungdomsförbund. Foto: Hampus Andersson/Expo

År 2007 överlämnade Kinnunen ordförandeskapet till Erik Almqvist. Under Almqvists tid som ordförande bildades nya distrikt och lokalavdelningar, SDU växte och syntes alltmer i rikstäckande media och i lokalpressen i samband med torgmöten som drog till sig ett stort antal motdemonstranter. Erik Almqvist polisanmäldes år 2009 tillsammans med tre andra medlemmar i SDU för att ha stulit väska från en reporter från SR ombord på en Estlandsfärja. Reportern hade med dold mikrofon och kamera wallraffat inifrån organisationen sedan hösten 2008, men avslöjades ombord på färjan och konfronterades på ett hotfullt sätt. Samme Almqvist, nu bosatt i sitt favoritland Ungern och mest känd för den så kallade ”järnrörskandalen”, är i dag aktiv inom det svenska högerextrema medielandskapet som chefredaktör för Exakt24 och Insikt24.

Åren efter Almqvist styrs SDU av Gustav Kasselstrand och William Hahne. De två är frontfigurer i den uppslitande konflikt och splittring som under 2015 mynnade ut i att SD på nytt klippte banden med sitt ungdomsförbund och integrerade ungdomsrörelsen i moderpartiet. Konflikten som skapade den situation vi har i dag med ett ungdomsförbund underställt moderpartiet. Vart tog Kasseltrand och Hahne vägen? De bildade Alternativ för Sverige, ett av de färskaste partierna inom den svenska extremhögern.

Lyssna på Studio Expo

Så, nu är vi här igen. Den sverigedemokratiska ungdomsrörelsen anses på nytt betrodd att axla ansvaret att stå på egna ben. En rörelse som under årtionden betytt så mycket för utvecklingen av och i den svenska extremhögern. Hur ska det gå den här gången? Det återstår att se. Den nya generation ungsvenskar är absolut mer välkammade och kostymklädda än förr om åren. Dessutom har synen på SD förändrats inom den svenska högern och acceptansens för partiets idéer och politiska program omfamnats. Den nya generationen ungsvenskar är helt skolade i att fjäska för och lyda minsta vink från partiledningen, det har varit den enda vägen för att lyftas fram och få framskjutna positioner i partiet. Men hur länge funkar det och vad händer den dagen då dessa strukturer och dagens ledande personer utmanas på allvar?

Den nobelprisbelönte isländske författaren Halldór Laxness ska ha sagt att historien upprepar sig, och för varje gång kostar det mer. Om så är fallet får de lärde tvista om men den Sverigedemokratiska ungdomsrörelsen har minst sagt ett mönster av repriser och vissa saker tycks ständigt komma igen. Partisekreterare Bäckström Johansson framstår i media som lugn och trygg över ”partiets ungdomar”. Hur det kommer låta om några år? Jag tror jag vet.

Niclas Nilsson är researcher och utbildare på Expo.