Med tanke på de senaste dagarnas debatt om säkerhetsläget, hur samhället ska bemöta skändningar av heliga böcker och Richard Jomshofs antimuslimska utspel på Twitter som kastar bensin på elden var såklart frågan väntad: I den diplomatiska och säkerhetsmässiga kris som Sverige nu befinner sig i, tar Ulf Kristersson avstånd från Jomshofs uttalande om islam?

Det var i fredags som Jomshof skrev sin uppmärksammade tweet där han kallar profeten Muhammed för en massmördare och religionen islam för våldsförespråkande. Ett par dagar senare tar han själv uttalandet i försvar med argumentet att allt han skrivit är sant. Kristersson uppmanar på dagens presskonferens alla svenskar, Jomshof inkluderad, att ”tänka på hur man uttrycker sig” och att ”allt som är lagligt är inte lämpligt”. Av Expressen beskrevs det som en ”känga” till Jomshof. En formulering som måste betraktas som en överdrift.

Lyssna på Studio Expo

Jomshof säger det han alltid har gjort. Som i SVT:s debattprogram Sverige möts för lite drygt två år sedan då han kallade islam för en ”avskyvärd religion”.

Då, för två år sedan, när SD inte var en del av regeringsunderlaget och Jomshof inte satt som ordförande i justitieutskottet, föranledde uttalandet Ulf Kristersson att dela ut det som i faktiskt bemärkelse kan betraktas som ”en känga” då han kallade Jomshofs generaliserande av en världsreligion för ”avskyvärd”. Men alltså inte i dag.

För två år sedan kände sig både Jomshof och partiledaren Jimmie Åkesson för ovanlighetens skull nödgade att mildra utsagan genom att påstå att det minsann var uppenbart för alla som lyssnade att Jomshof bara sa fel. Att han sa islam men menade islamism – det vill säga den politiska tolkningen av religionen och inte själva tron eller religiositeten som delas av 1,8 miljarder människor över världen och kan manifesteras och utövas på lika många sätt.

Försvaret var såklart föga trovärdigt för den som vet att hatet mot islam är Richard Jomshofs hjärtefråga. Och inte bara hans.

Som en kommentar på utspelet i SVT:s debattprogram sammanställde Expo en lista över antimuslimska utspel från officiella partiorganet SD-Kuriren. Ett stort antal av citaten är publicerade under just Richard Jomshofs chefredaktörsskap. Sammanställningen visar både hur konsekvent över tid partiet pratat om islam som ett hot väsensskilt från andra religioner och som en säreget ondskefull och beräknande illvillig världsreligion oförenlig med ”svenska värderingar”.

Läs mer: Islamhatet från SD:s partiorgan

Allt det här var förstås välkänt när Moderaterna valde att bygga sitt regeringsunderlag på Sverigedemokraterna och lika välkänt för de som accepterade Jomshof som ordförande för justitieutskottet.

Att det har funnits kopplingar till Sverigedemokraterna vid både Rasmus Paludans koranbränningar som Salwan Momikas kommenterades inte heller på dagens presskonferens. Hur partiets retorik underblåser ett muslimhat som mycket väl kan ta sig uttryck i både skändning av religiösa symboler som fysiskt hot och hat utelämnades också. Det problematiserades inte hur Sverigedemokraternas antimuslimska hållning påverkat utsattheten för svenska muslimer i Sverige eller bilden av Sverige i muslimska länder.

Salwan Momika som utfört flera koranbränningar är enligt egen utsago sverigedemokrat.
Salwan Momika som utfört flera koranbränningar är enligt egen utsago sverigedemokrat. Foto: Anders Dalsbro/Expo

Nu står vi i ett säkerhetspolitiskt läge som gör att regeringen känner sig tvingade att redovisa sina åtgärder för svenska medborgares säkerhet. De utökade befogenheterna att utföra inre utlänningskontroller, som polisen från och med i dag har, mötte skarp kritik från en rad tunga expertinstanser, som Civil Rights Defenders och Diskrimineringsombudsmannen när förslaget gick ut på remiss. Främst varnar de för att risken för rasprofiliering och etnisk diskriminering med den nya lagen är stor.

Även Justitiekanslern är kritisk i sitt remissvar och varnar för att den nya lagen riskerar att göra att utlänningar, alltså personer som exempelvis har tillfälligt uppehållstillstånd, alltid måste bära med sig sitt pass ifall de plötsligt skulle kontrolleras.

Underförstått på dagens presskonferens är att hotet mot Sveriges säkerhet inte kommer från våra inhemska extremister. Det beskrivs som externt. Det kan mycket väl finnas goda grunder för det i form av underrättelser och säkerhetsanalys.

Men finns också goda grunder för att påpeka att de aktörer som av Säpo så sent som förra veckan beskrevs som hotdrivande kommer ur den svenska ytterhögern. Men det är inte de som i första hand får ta konsekvenserna.

Och även om hotet är externt så är det inom landets gränser vi får betala priset. Yttrandefrihet mot rörelsefrihet. I alla fall för vissa svenskar.

För de som kommer stoppas, visiteras och övervakas är inte vita medelsvenssons. Vi kan utgå ifrån att de kommer vara svenskar som baserat på yttre attribut skulle kunna antas ha en ”svag koppling till Sverige”.

Den enda kängan som delades ut på dagens presskonferens varken träffade eller var ämnad för Richard Jomshof. Den slog mot svenska muslimer och andra minoritetssvenskar som återigen kommer att få betala det högsta priset när politiken ska visa handlingskraft.

Anna Fröjd är chefredaktör på Expo.