Med några månaders mellanrum gick två skånska 15–16-åringar till attack mot sina skolor. Ett av dåden streamades live över gamingplattformen Twitch. Pojkarna hade lärt känna varandra i ett datorspel och hade kontakt om sina gemensamma intressen - nazism och terrordåd - genom plattformar kopplade till datorspel. 

Pojkarna blev sedermera fällda för totalt sett fyra mordförsök. Lyckligtvis lyckades ingen av dem i sitt uppsåt att mörda. Men skolattackerna i Eslöv i augusti 2021 och i Kristianstad i januari 2022 är bara två exempel i raden på högerextremt inspirerade attentat med kopplingar till gamingmiljön.

Det som händer i spelen påverkar oss alla

Datorspel är en viktig fritidssysselsättning och en social mötesplats för miljarder människor runt om i världen. Vad som händer i datorspelen är därför viktigt för samhället i stort.

Den högerextrema närvaron skadar andra användare genom att utsätta dem för antagonistisk och agiterande propaganda. Flera fall har dokumenterats där gamingplattformar spelat en nyckelroll i radikaliseringsprocessen hos ungdomar som blivit involverade i terror. I nuläget befaras högerextremisters utnyttjande av gamingplattformar öka i omfattning och intensitet.

De regler och kontroller som finns har visat sig bristfälliga. Högerextremister kränker och skrämmer andra spelare, normaliserar sin ideologi och rekryterar samt radikaliserar barn och unga. Mer forskning, fler insatser och strukturerad samverkan från både spelindustrin, civilsamhället och myndigheterna behövs för att skydda gamingvärlden från högerextremismens gift.

Den andra av tre rapporter

I rapportserien Fulspel belyser Expo hur högerextremister missbrukar gamingmiljön. Projektet genomförs med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Den första rapporten Fulspel i spelrummet beskriver hur en social hobby som skänker många glädje, stresslindring och inspiration också är en arena för hatkultur – och för radikalisering. Anonymiteten och bristen på filter och kontroller ger extremister tillgång till en stor publik unga som de aldrig skulle nå med flygblad och klistermärken.

Förevarande rapport, den andra i serien, fördjupar analysen genom att beskriva konkreta metoder högerextremister använder för att missbruka gamingmiljöns infrastruktur för sina egna antidemokratiska syften. Dessutom analyseras faran högerextremister inom gaming utgör mot samhället och mot individuella spelare.

Den tredje och sista rapporten i serien, som släpps i december 2023, diskuterar potentiella åtgärder som kan vidtas för att motverka problemet med gaming och högerextremism. Den beskriver hur tjänstepersoner, yrkesverksamma inom spelindustrin och den bredare allmänheten kan bidra till att värna ungdomars säkerhet och rätt till en trygg tillvaro i gamingvärldens sociala rum.

Täpp till säkerhetshålen

Datorspel är en viktig fritidssysselsättning, och gamingkulturen är en av vår tids stora populärkulturella fenomen. Men i dagens konstruktion finns stora säkerhetshål, som exploateras av hänsynslösa antidemokratiska krafter. De hålen behöver täppas till.

Därmed kan vi hjälpas åt att öka det bredare samhällets motståndskraft mot högerextrem påverkan och våld.

Klicka här för att ladda ner rapporten.

Vill du ha mejl om rapportlansering, inbjudan till seminarium och annan information om projektet? 

Skriv upp dig på Fulspels nyhetsbrev!