Lambda är den elfte bokstaven i det grekiska alfabetet. Historiskt har den använts i flera olika sammanhang. De spartanska hopliterna ska ha burit sköldar utsmyckade med en lambda som bland annat symboliserade enighet. För de gamla grekerna förknippades symbolen med nödvändigheten att upprätthålla balans mellan motsatta krafter och för romarna stod symbolen för kunskapens triumf.

Gayaktivister i New York. Foto: Kay Tobin, New York Public Library

Efter Stonewallupproret 1969 började en del gay­aktivister i New York att använda lambda som sin symbol. Att valet föll på lambda beror enligt den amerikanske ­folkloristen Joseph P Goodwin på dess många betydelser. Gayrörelsen ville vara en kraft som återställde balansen i samhället och genom upplysning säkrade homo­sexuellas rättigheter.

­Franska Génération Identitaire använder lambdan i en cirkel.

Nyfascistiska identitärer har sedan millennie­skiftet använt lambda som en symbol för sin ­rörelse. Fram­förallt förknippas symbolen med ­franska Génération Identitaire, där symbolen står i en cirkel vilket på­minner om en spartansk sköld. Att lambda antagits som symbol hänger sannolikt samman med de antika idealens betydelse inom den här miljön.

Det spartanska krigar­samhället har ibland setts som den västerländska civilisationens gränsvakt mot öst. En bärande idé inom den högerextrema miljön är att Europa är hotat av främmande folk och influenser. Lambda kan även ses i det svenska nyfascistiska bokförlaget Arktos logotyp som ger ut identitär litteratur på bland annat svenska.