Datadrivet arbete
för demokrati

Data för demokrati pågick mellan 2021 och 2022 med stöd av Postkodstiftelsen. Huvudsyftet är att stötta det svenska civilsamhället med ett mer strategiskt sätt att möta det ökade hotet från nationalistiska och auktoritära politiska krafter.

Data för demokrati pågick mellan 2021 och 2022 med stöd av Postkodstiftelsen. Huvudsyftet är att stötta det svenska civilsamhället med ett mer strategiskt sätt att möta det ökade hotet från nationalistiska och auktoritära politiska krafter.

Inspirationen kommer från vår brittiska systerorganisation Hope not Hate som sedan 2011 undersökt vad som bidrar till eller motverkar splittringar i det brittiska samhället. De har genom upprepade undersökningar skapat en tidsserie där de kan se hur attityder kring olika sociokulturella frågor, förändras över tid. De har även använt sig av ett för dessa studier nyskapande metodologiskt verktyg, attitydsegmentering. Det gör att vi kan se hur befolkningen idémässigt kan delas in i olika grupper, för att öka vår förståelse av hur olika attityder och värderingar hänger samman. De har även använt statistisk analys för att geografiskt kunna se fördelningen av grupperna på valkretsnivå.

Expos mål är att bygga upp en motsvarande databank med attitydsegmentering och geografiska kartläggningar som fångar svenskarnas värderingar i frågor som är centrala för vår verksamhet. Kunskapen kommer att användas för att förbättra vårt arbete mot rasism och högerextremism. Den ska även kunna användas av andra aktörer inom såväl civilsamhället som av tjänstemän och politiker för att förbättra arbetet för en inkluderande demokrati. Projektet Data för demokrati var det första steget i att nå detta mål.

Projektet var uppdelat i två moment. Det första utgörs av den här rapporten och den undersökning som den bygger på, samt framtagandet av våra attitydgrupper och vår kartläggningsmodell.

För den nyfikne finns rapporten för nedladdning. På vår specialsajt går det även att ytterligare utforska data för befolkningen som helhet, och våra grupper. Lanseringen följdes av seminarier för organisationer inom civilsamhället liksom tjänstemän inom offentlig sektor för att visa hur rapporten och vår data kan stärka dem i deras arbete. Det andra momentet av projektet bestod av en pilottestning av kartläggningsmodellen som genomfördes tillsammans med en samarbetspartner inom civilsamhället.

Kontakta oss om du vill veta mer om vårt arbete och vår rapport.

läs mer

Nya sätt att förstå det politiska landskapet

Debatten hårdnar, människor har svårare att mötas och minoriteter utmålas som synabockar. I ”Kampen om värderingarna” undersöker vi vad svenskarna tycker i frågor som rör identitet och kultur. Och hur det påverkar samhällsdebatten.

Ladda ner rapporten

Få obegränsad tillgång till Expo Lär dig mer

Prenumerera nu