Källkritiken i skolan måste stärkas

Publicerad 2007-10-03 17:48

Kunskapen om vad som hände under Förintelsen måste bli bättre. Händelserna i Auschwitz-Birkenau är en del av det som ifrågasätts av Förintelseförnekare. För att förhindra den revisionistiska propagandan behövs inte bara historelektioner utan också mer källkritik i skolan, skriver Daniel Poohl.

I går visades ett inslag i TV 4 där elever i en gymnasieskola i Jönköping fick i uppdrag att gå genom tre hemsidor som handlade om Förintelsen. Uppdraget var att komma fram till vilken av sidorna som var mest förtroendeingivande.

Vad eleverna inte visste var att två av de tre hemsidorna var skapade av förintelseförnekare.

När uppgiften var avklarad visade det sig att tre av de fyra grupper som eleverna hade delats i upp ansåg att de revisionistiska sidorna var mest trovärdiga.



Varningsklocka


Den här skolövningen är givetvis för liten för att kunna göra anspråk på att visa hur svenska elever i allmänhet ställer sig till information på högerextrema och antisemitiska hemsidor.

Men resultatet av övningen är trots allt en varningsklocka.

Internet kryllar i dag av hemsidor som sprider fördomar och rena lögner om allt från Förintelsen till invandrares kriminalitet.

Extremhögern har genom historien varit duktiga på att utnyttja alternativa medier. I brist på utrymme i mainstreammedia har man lagt ner stor energi på att förfina sina egna kanaler - flygblad, radiosändningar och nu internet.

De är väl medvetna om att internet har utvecklats till en allt viktigare rekryteringsplats, inte bara för att allt fler bildar sig en politisk uppfattning efter vad de läser på internet utan även för nätet erbjuder möjligheten att föra ut sitt budskap helt oemotsagd.



Stärk källkritiken


Vi vet sedan tidigare att det finns anledning att oroa sig över kunskapen om Förintelsen bland skolungdomar. I Forum för Levande Historia och Brottsförebyggande rådets Intoleransrapport från 2004 var det endast 64,3 procent av eleverna som var helt säkra på att Förintelsen ägt rum.

Med tanke på övningen bland eleverna på gymnasieskolan i Jönköping finns det all anledning att fundera över hur kunskapen om Förintelsen skall höjas.

Det är dock uppenbart att det inte räcker med historelektioner. Utanför klassrummet finns en hel värld med hemsidor fyllda av snyggt presenterade lögner och missvisande information.

För att eleverna ska kunna orientera sig bland all den informationen måste källkritiken få mycket större utrymme i undervisningen.

Att skolministern Jan Björklund i gårdagens TV4-inslag påpekade vikten med källkritik i skolan är en bra början.


Vill du läsa fler texter som den här? Stöd vårt arbete genom att swisha valfritt belopp till 123 2710 259. Tillsammans utmanar vi rasismen!

Ämnen

Coronakrisen

Hur reagerar extremhögern på coronakrisen? Är pandemin ett hot mot demokratin? Läs alla våra artiklar om coronakrisen här.