Sverigedemokraternas blöta finger

Publicerad 2009-10-16 15:47

I dag inleds Sverigedemokraternas landsdagar. Under de tre senaste dagarna har vi rapporterat om några av de förslag som mötet ska ta ställning till.

Bilden är tydlig. Många av de förslag som har lagts handlar om att fylla ett politiskt tomrum. Sverigedemokraterna blir med sin rovdjurspolitik och sin hållning i renbetesfrågan tydliga alternativ till riksdagspartierna.

Vi kommer att få se mer av detta. Helgens möte kommer att följas upp under våren då partiet ska presentera sitt valmanifest. Med största sannolikhet kommer partiet då ha identifierat en rad opinioner som saknar representation i riksdagspartierna. Ett stärkt försvar och abortfrågan är bara några exempel.

Det är så Sverigedemokraterna fungerar. Partiet blir bättre och bättre på att blöta fingret och se åt vilket håll vinden blåser. Partiledningen vet att partiet måste breddas för att det ska kunna locka nya väljare och aktivister.

Men det finns också en risk med breddningen av partiet. Ju längre ifrån partiets kärnfråga Sverigedemokraterna rör sig desto större är risken för splittring.

Landsdagarna blir en fingervisning om hur partiet kommer att klara av den balansgången.

Jobba på Expo

I höst drar vi igång nya projektet Faktaalternativet, då vi under ett år ska medverka till att debatten om rasism ska bygga mer på fakta och mindre på känslor. Till detta söker vi en projektledare/redaktör. Sök jobbet innan 9 augusti!