Vi minns det ofattbara

Publicerad 2010-01-27 08:11

FOTO: Expo

Den 27 januari är Förintelsens minnesdag. Dagen är tillägnad alla de miljoner judar, romer, homosexuella och andra som föll offer för Hitlerregimens industrialiserade folkmord.

Men en sådan här dag tänker vi även på de överlevande. De som tvingats leva med djupa sår i själen, de som förlorade sina nära och kära. Vi minns för att hedra, men även för att ständigt påminna oss om rasismens och den radikala nationalismens yttersta konsekvenser. Och vi behöver påminnas. Etniska folkmord upphörde inte efter att Hitler och hans mördarregim föll. Vi har sett det i Srebrenica och Rwanda. Detta sker i en tid när politiska partier, som bygger hela sin existens på att ställa olika grupper mot varandra och peka ut syndabockar på etnisk grund, röner framgångar i Europa.

Samtidigt kommer alarmerande rapporter om ökad antisemitism i Europa, men även i Sverige. Enligt uppgifter i Skånska Dagbladet så ökade antalet anmälda antisemitiska brott i Malmö kraftigt under 2009. Allt tyder på att svenska judar ansätts och kränks som svar på konflikter som staten Israel är indragna i. Den kollektiva skulden som är rasismens bränsle gör sig påmind.

Förintelsens minnesdag är viktig. Minnet bleknar med åren och åren mellan oss och det ofattbara gör det allt mer - ofattbart. Men det finns även personer som vill påskynda och cementera detta. Krafter som i sina politiska syften ingenting hellre vill än att Förintelsen faller i glömska.

När jag hösten 2009 intervjuade islamisten Mohamed Omar hävdade han att han inte kunde uttala sig om Förintelsen eftersom han inte visste om den ägt rum. Samtidigt var han mån om att föra fram en annan bild av Förintelsen eftersom ”nu är människor så hjärntvättade” med den. Men om Omar var luddig i sitt resonemang om de historiska skeendena så var han desto mer tydlig i varför det är viktigt att ifrågasätta.

”Om vi sprider revisionismens åsikter till så många som möjligt då kommer färre att reagera på det sättet och vi ha större möjligheter att sprida våra åsikter. Jag ser det som en strategisk sak för att öppna upp debatten. Som jag ser det så är revisionismen på frammarsch i hela världen.”

Genom att ifrågasätta Förintelsen hoppas förnekarna att återigen kunna göra politiska landvinningar på antijudiska föreställningar. Just nu planerar Omar tillsammans med den ökände antisemiten Ahmed Rami att grunda ett ”politiskt parti som verkar för att motverka sionistiskt inflytande över kultur, politik och medier.” Namnet på partiet är hämtat från den franska förlagan: Antisionistiska partiet.

Låt oss använda den 27 januari för att minnas och hedra minnet av offren och de överlevande. Vi är skyldiga kommande genrationer att hålla minnet vid liv. För att hindra att antisemitism och all annan form av rasism och intolerans återigen får politiskt inflytande. Men som de antisemitiska incidenterna i Malmö visar så tydligt så är det ett arbete som inte kan vänta.

Ämnen

Jobba på Expo

Bli vår nya AD! Har du öga för digitalt, koll på print och ett hjärta som klappar för antirasism? Då finns en tillsvidaretjänst på halvtid att söka här