Ny silvervän | Expo.se

Ny silvervän

TCO har valt att stötta Expos arbete mot rasism och för demokrati. Med start 2022 är de ny silvervän.

TCO, Tjänstemännens centralorganisation tar ställning mot rasism och för demokrati genom att stödja Expo som silvervän.

– TCO stödjer Expos arbete då vår egen verksamhet grundar sig på alla människors lika värde. I TCO:s stadgar (§2 st 1) slås fast att ”FNs allmänna förklaring om mänskliga rättigheter är grundläggande för den fackliga verksamheten, säger Therese Svanström ordförande i TCO.

I TCO samlas 1,2 miljoner medlemmar i 12 olika fackförbund. TCO:s uppdrag är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Läs mer om TCO här.

Vill du också stötta Expos arbete? Läs mer här eller mejla [email protected]