Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var ett tips som gjorde att polisen genomförde en husrannsakan hos 16-åringen, då 15 år gammal. Där hittades flera knivar, nazistisk propagandamaterial, en dödskallemask och anteckningar samt en mindre mängd explosiva varor.

I hans skåp i skolan hittades anteckningar som ger uttryck för konspirationsteorin om ett pågående folkutbyte. Anteckningarna innehöll också hakkors och antisemitiska teckningar. I husrannsakningarna hittades också en lista över personer och vad 16-åringen tänkte göra med dem.

Under måndagen dömdes 16-åringen av Alingsås tingsrätt för förberedelse till mord och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor till tio månaders ungdomsövervakning.

Fakta: Ungdomsövervakning

Straffpåföljden ungdomsövervakning infördes 1 januari 2021 och kan utdömas som kortast i sex månader och som längst ett år till i huvudsak personer mellan 15 och 17 år.

Syftet med påföljden är att den ska vara kännbar och genomgripande för den som döms.

Ungdomsövervakning ska användas när ungdomsvård eller ungdomstjänst inte bedöms vara tillräckligt ingripande i relation till brottets straffvärde och allvarlighetsgrad.

Källa: Kriminalvården

Han ska också betala skadestånd på totalt 52 800 kronor till en jämnårig som rätten anser varit en särskilt utpekad måltavla för 16-åringens mordplaner. Bland annat fanns den jämnåriges skolschema nedsparat på 16-åringens dator.

Skolboksexempel på radikalisering

Tingsrätten skriver att det är mycket allvarlig brottslighet 16-åringen gjort sig skyldig till och att om han varit vuxen och genomfört sina planer så hade straffvärdet legat på mellan tio års fängelse och livstid.

Rätten lägger i sin dom stor vikt vid ett sakkunnigutlåtande från Katie Cohen, analytiker vid FOI, Totalförsvarets forskningsistitut, med inriktning på våldsbejakande terrorism och ensamagerande gärningspersoner.

Tingsrätten skriver i domen att hon sammafattningsvis kanske aldrig sett ett fall av radikalisering som så tydligt följer en skolboksbeskrivning som i fallet med 16-åringen.

Hon lyfter också hans intensiva samröre med andra likasinnade på sociala medier, något som Expo i en kartläggning tidigare i november kunde berätta om.

16-åringen ska däremot inte ha visat någon djupare insikt i vad nazismen som ideologi egentligen innebär, enligt Katie Cohen.

– Jag började tycka att de som begått skolattacker då, att de var häftiga, sade 16-åringen själv i förhör under polisens förundersökning.

Lyssna på Studio Expo:

”Ska göra en Trollhättan”

Det var i oktober 2022 som 16-åringen på allvar började intressera sig för högerextrema idéer, även om han redan tidigare klottrat högerextrema budskap i skolan. Men i detta skedet började han läsa in sig på högerextrema konspirationsteorier, exempelvis om ett påstått folkutbyte, och började dessutom skriva på ett eget manifest. I skolan och på papper klottrade han högerextrema symboler som hakkorsjärnkors och svarta solen. I sitt rum hemma hängde en hakkorsflagga.

I en chatt skrev han ”Jag ska göra en Trollhättan” och syftar på skoldådet 2015 där gärningsmannen Anton Lundin Pettersson, som dödade tre och skadade två personer, hade tydliga högerextrema politiska sympatier och motiv.

16-åringen skrev också från ett anonymt konto på TikTok: ”Den 11 maj kommer jag göra Sverige svenskt igen”.

Lämnat fantasistadiet

I tingsrättens dom framgår att Katie Cohen, analytiker på FOI, som sakkunnig på området gör bedömningen att 16-åringen kommit långt i sina planer på en attack – om än inte till utförandestadiet så till steget före.

Hennes uppfattning är att 16-åringen lämnat fantasistadiet i sina planer genom att ett datum, den 11 maj, nämnts av honom flera gånger och att han skaffat utrustning, kläder och vapen för att begå attacken.

De senaste två åren har fyra skolattacker utförts i Sverige. I Varberg där en elev skadades och Eslöv där en lärare skadades allvarligt, båda 2021, i Kristianstad i januari 2022 där en elev och lärare anfölls och i Malmö, bara två månader senare där två lärare mördades. Utöver det har åtminstone ytterligare fyra dåd stoppats de senaste åren.

16-åringen nekar till förberedelse till mord men erkänner brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.