Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Under 2006 rapporterades 7,722 hatbrottsmotiverade händelser, vilka involverade 9,080 offer. Det är ökning med över sju procent, uppger BBC.

Drygt 50 procent av brotten var rasistiskt motiverade, cirka 19 procent kopplade till religion, drygt 15 procent till sexuell läggning och närmare 13 procent var kopplade till etnisk bakgrund.

Av de rasistiska brotten var nästan 70 procent, vad FBI kallar, "anti-svarta" och drygt 20 procent "anti-vita". Närmare 65 procent av de religöst motiverade brotten var riktade mot judar och 12 procent mot muslimer.

Av hatbrotten som var kopplade till sexuell läggning var en majoritet riktade mot manliga homosexuella.

Rapporten möter kriti

k
FBI:s rapport har mött kritik. Anledningen är de stora skillnaderna mellan hur delstaterna rapporterar. En företrädare från FBI säger till BBC att de inte har några möjligheter att påverka hur enskilda delstaters polismyndigheter rapporterar eftersom det är frivilligt att lämna information.

Tre dagar innan FBI presenterade sin rapport marscherade tusentals personer till justitiedepartementet i Washington för att kräva tydligare åtgärder mot rastiska brott.