Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– I rapporten visar vi att det finns tecken på att vissa grupper och flera olika miljöer i Norge försöker skapa nya grupperingar av mer aktivistisk karaktär och att det fortfarande är stor aktivitet i den antimuslimska bloggosfären, säger Henrik Lunde på Vepsen.

I rapporten Hatgrupper 2011 sammanställer Vepsen de tongivande aktörerna i de högerextrema, antimuslimska och konspirationsteoretiska miljöerna i Norge.

Den största arenan där intoleranta idéer sprids är internet, men i rapporten påpekas att det inte innebär att det rör sig om flera olika aktörer som sprider dem. Istället är det vanligt att samma personer skriver under flera olika namn. Organisationer har också svårt att mobilisera människor i samband med manifestationer.

– Spekulationerna om att vissa grupper växer för att en grupp har sextusen medlemmar på Facebook speglar inte uppslutningen i verkligheten. När de ska göra något i offentligheten är de ofta max tio personer.

Att så många sympatiserar med intoleranta grupper på internet säger dock något om stämningen i samhället, menar Henrik Lunde.

På senare tid har den antimuslimska propagandan blivit allt mer konspiratorisk. Terrordådet den 22 juli förra året har lett till att grupper tonat ner sin retorik, men förklaringsmodellen på vad som utlöste Anders Behring Breiviks terrorattentat är något som går igenom hela den antimuslimska miljön. Skulden läggs på regeringen och inom miljön menar man att en ny Breivik kan skapas om inte regeringen förändrar sin politik.

Samtidigt tar antimuslimska aktörer en allt större plats i den offentliga debatten än vad de gjorde innan terrordåden och de framställer muslimer med negativa stereotyper. Generellt är det hetsen mot muslimer som dominerat huvuddelen av den högerextrema propagandan. Antimuslimsk retorik har inte mött lika starka fördömanden av allmänheten som annan rasism och antisemitism, trots att den antimuslimska retoriken inte skiljer sig från annan rasism, konstateras det i rapporten.

Konspirationsmiljöerna tycker Lunde att det är viktigt att hålla ögonen på eftersom teorierna ofta upplevs som spännande och fångar ungdomars intresse. Inom många konspirationsteorier utpekas judarna som roten till allt ont och det antisemitiska falsariet Zions vises protokoll når ny publik.

Rapporten slår även fast att den renodlade nazistmiljön i Norge är liten jämfört med andra länder. Rörelsen försöker dock framställa sig som större än vad den är. Norska nazister reser ofta till Sverige där nazisterna är bättre organiserade. 2011 besökte Svenska motståndsrörelsen landet, vilket ledde till att en Norsk motsvarighet till organisationen återuppstod. Olika högerextrema grupperingar försöker etablera sig, men hittills har ingen på allvar lyckats med de.

Läs rapporten här.