Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Under förra veckan sågs den bulgariske EU-politikern Angel Dzhambazki göra en hitlerhälsning i Europaparlamentets plenisal i Strasbourg. Men det var inte första gången som politikern uttryckt sig högerextremt kunde Expo visa på.

Efter flera tidigare antisemitiska, antiromska och homofoba utspel har nu den tvärpolitiska arbetsgruppen ARDI skrivit ett brev till parlamentets talman i vilket man ber om att saken ska utredas. 

– Hittills har inte talmannen tagit till några åtgärder vilket vi tycker är helt oacceptabelt. Nu med det senaste vidriga agerandet är det dags för parlamentets ordförande att vidta de åtgärder som hon har till sitt förfogande när parlamentariker inte sköter sig enligt de egna interna riktlinjerna, säger svenska socialdemokraten Evin Incir, som är medordförande i ADRI, till Expo. 

Handlar om grundprinciper

ADRI jobbar för antirasism och mångfald både internt inom parlamentet och externt genom lagstiftning.

– Jag skulle vilja se att man i minst en-två månader drog in hans möjlighet att få tillgång till traktamentena och delta i parlamentsarbetet, säger Evin Incir.

Arbetsgruppen hoppas få snabba besked i ärendet och menar att risken om det ses mellan fingrarna för händelsen är fortsatta utspel från politikern, som enligt Evin Incir går emot EU:s främsta principer. 

– EU:s folk ska veta att alla vi som går runt i parlamentets korridorer och tar beslut i frågor som rör över 400 miljoner människor också respekterar våra grundläggande rättigheter och alla människors lika värde, säger hon.