Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I ett mål som gäller hets mot folkgrupp på tre punkter, för två hakkors och en judekarikatyr som legat uppe på NSF:s hemsida, så valde JK att åtala både ansvarig redaktör, Björn Björkqvist och den som ekonomiskt sett till att hemsidan kunnat finnas och det var Anders Ärleskog. Anledningen till att JK valde att åtala båda två var att NSF inte har registrerat någon ansvarig utgivare. Målet är därför speciellt då man normalt strävar efter att ställa en person ansvarig för ett yttrandefrihetsbrott. Det är också med den motiveringen som Hovrätten avslår JK:s överklagan.

Kan drivas till HD
Justitiekanslern har ännu inte hunnit diskutera utslaget från Hovrätten, men ärendet kan komma att drivas vidare till Högsta Domstolen. JK har lagt ner flera års arbete på detta prejudicerande fall och hovrättens beslut var inte enigt. Hovrättens president var skiljaktig och gick på Justitiekanslerns linje och ansåg att båda borde ses som ansvariga.

- Vi har som sagt inte diskuterat detta, men om vi väljer att driva det vidare till Högsta Domstolen så behöver inte JK någon prövningsrätt som andra instanser, säger hovrättsacessor Daniel Gustavsson vid Justitiekanslern.

Ytterligare mål påverkas
Justitiekanslern lämnade i mitten av februari in ännu ett åtal mot Björn Björkqvist och Anders Ärleskog. Även denna gång gällde det ett fall om hets mot folkgrupp, en text på hemsidan som ursprungligen publicerades i november 2002 som en reaktion på en insändare från en sverigedemokrat i Halland. Insändaren avfärdade nazismen som ideologi och värdegrund utifrån sitt sätt att indela befolkningen i raser.

NSF svarade med ett inlägg där de menade att det inte var att ringakta någon ras utan ett ”konstaterande av fakta”. Det som Justitiekanslern riktat in sig på är ett stycke mot slutet av artikeln där författaren under pseudonym skriver att ”Vi kan konstatera att de socioekonomiska förhållandena i Kina och Nordkorea är urusla och ligger i stort på samma nivå som förhållandena i negroida U-länder, men att befolkningarna här har en IQ nästan motsvarande svenskars, medan man i de negroida länderna har en betydligt lägre IQ.”

- Målet påverkas i stor utsträckning av vilket beslut vi tar och om vi går vidare till Högsta Domstolen. Om vi nöjer oss med Hovrättens beslut så finns det ingen anledning att hålla båda två ansvariga när domen har vunnit laga kraft, säger Daniel Gustavsson.