Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Under 2009 har vit makt-miljöns utåtriktade aktiviteter som helhet minskat något. Samtidigt har den mest militanta grenen flyttat fram sina positioner. Miljön som sådan är splittrad och det tillsammans med organisatoriska förändringar har lett till att aktivister i ovanligt stor omfattning bytt organisationstillhörighet. Flera nya grupper har bildats, några med ambitionen att bli rikstäckande.

I årsrapporten Svensk vit makt 2009 kartläggs utvecklingen i en miljö som har rasism och antidemokrati som politisk grund. I rapporten framkommer vilka grupper som varit aktiva under året, vilka som upphört, var och i vilken omfattning de haft aktivitet, den regionala utbredningen, hur aktiviteten ser ut på internet och mycket mer. Förändringar inom miljön tydliggörs genom att data jämförs med tidigare år.

Årsrapporten sammanställs och produceras av Expo Research – en del av stiftelsen Expo.

Rapporten kan beställas på Expo.se (125 kr + porto): [email protected]

Ämnen i artikeln