Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var psykiatrikerna Synne Sørheim och Torgeir Husbys tur att vittna. De två psykiatrikerna står bakom den rapport som kom fram till att Brevik är för sjuk för att kunna dömas till fängelse.

Psykiatrikernas vittnesmål fick dock skjutas upp eftersom det första vittnet, överläkaren Karl Heinrik Melle som leder den rättspsykiatriska gruppen vars uppgift varit att kvalitetsgranska de två rapporterna som gjorts om Breiviks psykiska hälsa, drog ut på tiden.

Rapporterna kom fram till olika slutsatser. Den rättspsykiatriska gruppen har godkänt rapporten om att Breivik lider av paranoid schizofreni.

Den andra rapporten, som kom fram till att Breivik är tillräckligt frisk för att dömas till fängelse, ville kommissionen däremot ha en tilläggsförklaring till.

Karl Heinrik Melle sa i rätten att förhållandena för psykiatrikerna skilde sig väsentligt. Då den första rapporten gjordes var Breivik totalt isolerad. När den andra framställdes hade Breivik tillgång till medier och kunde anpassa sina svar på ett annat sätt, säger Melle.

Anders Behring Breiviks försvar pressade Melle på hur det kommer sig att den första rapporten slapp kritiska synpunkter.

Under rättegången kom det även fram att kommissionen inte varit helt enig då de godkände Sørheim och Torgeir Husbys rapport. Tre av guppens medlemmar hade haft invändningar mot den.

Trots det meddelade kommissionen rätten att det inte fanns något väsentligt i rapporten att anmärka på.

Ämnen i artikeln