Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var i förrgår som kommissionen för jämställdhet och mänskliga rättigheter, EHRC, inledde sitt försök att dra BNP till rätten. Sedan i somras har kommissionen uppmärksammat det högerextrema partiet på att det på flera punkter eventuellt bryter mot lagen.

Diskriminerande medlemskriterier

I ett brev brev som skickades till partiledaren Nick Griffin den 22 juni listade EHRC tre punkter som BNP ombads se över. Kriterierna för vem som får bli medlem, riktlinjer för rekrytering och personalfrågor och de valda företrädarnas attityd till väljarna.

British National Party ska enligt The Guardian har gått med på att lyssna på kritiken. I två av punkterna i brevet ska partiet har lovat att följa lagen. Men det är inte tillräckligt för EHRC som nu går vidare.

– BNP har förklarat att partiet inte är villigt att förbättra kriterierna för medlemskap, vilka vi anser vara diskriminerande och olagliga, sa John Wadham, chef för EHRC till Guardian.

Kan fortfarande ändra sig

Enligt Wadham har BNP fortfarande chansen att slippa att dras inför rätta om partiet bara ändrar reglerna för medlemskap i partiet.

Men det har inte BNP något intresse av. Partiets talesman Simon Darby betraktar anklagelserna mot partiet som politiskt motiverade och förklarar för Guardian att partiet kommer att kämpa mot EHRC:s försök att ställa partiet inför rätta.