Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Tingsrätten menar att bevisningen mot mannen rörande grovt vapenbrott, förberedelse till grovt vapenbrott, vapenbrott, brott mot lagen om sprängämnesprekursorer, grovt brott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor är övertygande. Därmed anses han vara skyldig på alla åtalspunkter förutom förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse.

För att bedöma påföljden förordnar tingsrätten att han ska genomgå en stor rättspsykiatrisk utredning. 

Mannen ska bli kvar i häkte till dess att huvudförhandlingen återupptas, då det finns risk för fortsatt brottslig verksamhet samt risk för att den tilltalade försvårar utredningen.

Säpo-tillslag

Det var den 4 november som Säpo slog till mot mannen i Falköpings kommun, då de misstänkte att han planerat någon form av dåd. Han har suttit häktad sedan den 6 november.

I samband med en husrannsakan mot mannens bostad påträffades flera ämnen som kan används för att tillverka sprängmedel. Han ska också ha tillverkat funktionsdugliga vapen i en 3D-printer.

Lyssna på Studio Expo
 

Medlem i NMR

Utredningen mot mannen visade bland annat att han hyllat högerextrema terrorister som Anders Behring Breivik och Brenton Tarrant och att han hade påbörjat ett så kallat manifest. Trots det så friade tingsrätten mannen när det kom till åtalet rörande förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse, det vill säga åtalet som var kopplat till eventuella bombplaner.

Mistänkte mannen NMR Göteborg 20170930
I september 2017 deltog den dömda mannen (pixlad) i en demonstration med Nordiska motståndsrörelsen i Göteborg. Foto: Expo

Mannen har sedan tidigare kända kopplingar till våldsbejakande högerextremism och har varit medlem i Nordiska motståndsrörelsen.

Expos granskning visar att han deltog i en av nazistorganisationens aktioner så sent som 2020 och att han nekades vapenlicens 2021. Mannen tillhörde samma lokalgrupp i NMR som Anton Thulin som var en av dem som 2017 dömdes för bomberna i Göteborg.

Åtalades inte för terror

Att 25-åringen inte åtalades för terroristbrott beror enligt åklagaren på att de inte med hundraprocentig säkerhet kunde bevisa vilket mål mannen hade, vilket Falköpings Tidning tidigare rapporterat om.

Mannen dömdes även 2017 för en misshandel i anslutning till en av NMR:s aktioner.