Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var i ett tal vid universitetet i Leicester som Sayeeda Warsi sa att islamofobin klarat "köksbordstestet" och nu blivit ett accepterat inslag hos den brittiska medelklassen. Istället för att klassas som något avskyvärt som homofobi har islamofobin blivit något som till och med uppmuntras, menade Warsi.

- Islamofobin har fått ett liv av sig självt och till slut behöver den inte längre rättfärdigas, sa hon.

En av Warsis teser är att indelningen av muslimer i kategorierna "moderat" och "extrem" har fått konsekvenser i vardagen. Begreppen har gjort att muslimer per definition ses som onda.

- I skolan säger barnen "grannfamiljen är muslimsk, men de är ändå okej". Och när en muslim blir anställd i en fabrik säger chefen "oroa er inte, han är bara ganska muslimsk", sa Sayeeda Warsi.

Talet har mötts av blandade reaktioner i Storbritannien. Andrew Anthony, politisk kommentator på vänsterinriktade The Guardian, skriver att Warsi verkar ha haft svårt att bestämma sig i sitt tal.

"Å ena sidan verkar hon vilja ge en röst åt religionen på den politiska arenan. Samtidigt vill hon att religionen ska kritiseras mindre. Alltså makt utan granskning."

Även konservativa The Telegraph gav en ljummen recension åt talet. Kolumnisten Jenny McCartney skrev efteråt att Warsi kom med flera viktiga argument men att hon fastnade i generaliseringar. Andra var mer positiva, som Ghaffar Hussein från anti-extremistorganisationen Quilliam:

- Möjligheten att kritisera religioner ska skyddas, men vi ska inte fastna i att sprida fördomar om människor på grund av deras religion, sa han till politics.co.uk.