Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Nyheten om att Nya tider hade bokat plats på höstens bokmässa i Göteborg orsakade under veckan starka reaktioner. Till en början stod Bok- och Biblioteksmässans vd Maria Källsson fast vid sitt beslut att ge tidningen en plats på mässan. I en intervju med branschtidningen Svensk Bokhandel, SvB, förklarade hon att mässan inte lägger sig i vad utställarna har för politiska åsikter.

– Vår policy generellt är att alla måste få göra sin röst hörd oavsett åsikt. Det är själva essensen i yttrandefriheten. Men vi tillåter inte att utställarna använder plattformen på ett sätt som strider mot mänskliga fri- och rättigheter, säger hon.

Under fredagen ändrade mässan sitt beslut. Nya tider var inte längre välkomna.

– Vi kände oss trygga med det gamla beslutet och hur vi förhållit oss till yttrandefriheten och hur vi resonerade. Men när så många besökare, samarbetspartners och författare hört av sig och ifrågasatt hur vi resonerat så vi var tvungna att ta ett nytt beslut, säger Bokmässans vd Maria Källsson till SvB.

Nya tider hade enligt egen uppgift samlat ihop 37 000 kronor i en crowdfunding-kampanj för att kunna delta på mässan. På sin hemsida förklarade de att de nu som enda "politiskt inkorrekt" tidning på papper skulle utmana "systemmedierna" på "just den arena som de länge tagit för given".

Efter bokmässans nya beslut under fredagen menar Nya tider att mässan begått ett kontraktsbrott.

– Det är tragiskt att man böjer sig för några få högljudda personer som känner konkurrensen från alternativ fri media, säger chefredaktören Vavra Suk i en kommentar på tidningens sajt.

Vänder sig mot beskrivningen

Samtidigt har tidningen vänt sig helt från beskrivningen av tidningen som högerextrem. Det är enligt tidningens chefredaktör Vavra Suk "den sedvanliga stämpeln som tilldelas alla som kritiserar invandringspolitiken". Särskilt vänder man sig emot uppgifterna om att Nya tider ska ha nära band till den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen. "Nya tider har inte band till någon politisk organisation, utan är politiskt oberoende. Vi värnar vårt oberoende till den grad att medlemmar i redaktionen inte ens får vara medlemmar i någon politisk sammanslutning".Uppgifterna om Nya tiders politiska tillhörighet härrör till stor del från Expos tidigare rapportering och kommentarer i media. Banden till extremhögern är tydliga.

Symbios med den svenska naziströrelsen

Chefredaktören Vávra Suk har en bakgrund i Sverigedemokraterna och därefter i Nationaldemokraterna, ett parti som grundades 2001 efter en splittring i Sverigedemokraterna och som levde i symbios med den svenska naziströrelsen fram till partiet lades ned 2014. Sverigedemokraternas dåvarande ledning betecknade partiet som "kryptonazistiskt".

Efter valet 2006 stod det klart att ND hade svårt att konkurrera med SD. Samma år tog Vávra Suk över rollen som chefredaktör för partiets tidning Nationell idag. I takt med att Nationaldemokraterna blev allt mindre relevant som partipolitisk aktör valde man att satsa allt hårdare på tidningsutgivningen – en satsning som 2010 ledde till att tidningen beviljades presstöd.

Antisemitiska konspirationer

För att ge en bild av det sammanhang som Nationell idag verkade i kan vi gå tillbaka till ett panelsamtal under det seminarium om "oppositionella medier" som tidningen arrangerade i Södertälje 2011. Bland deltagarna i panelsamtalen fanns den tidigare Nationalsocialistisk front-ideologen Björn Björkqvist och den dåvarande ND-ledaren Marc Abramsson. Suk modererade samtalet som efterhand gled in på "sionismen". I den rasideologiska miljön är begreppet ett vanligt kodord för en gammal idé – myten om den judiska konspirationen. Suk instämde i resonemangen:

"Man ska ha en yttrandefrihet och så men det visar sig ju ganska snabbt, du nämnde sionismen, till exempel. Det är ett av alla tabun som finns, mångkultur är ett annat"

I anslutning till seminariet anordnade Svenska motståndsrörelsen och Svenskarnas parti bokförsäljning till förmån för respektive organisation.

Nationell idag samarbetade med det nazistiska nätverket Fria Nationalister, vars aktivister genomförde utåtriktade aktiviteter när de delade ut tidningen 2009. Två år senare tog Nationell idag initiativet till en ny rasideologisk aktivistgrupp, Förbundet Nationell Ungdom, som drevs av personer med bakgrund i Fria Nationalister. Den nu nedlagda organisationens aktiviteter bestod bland annat av att genom kampsportsträning och överlevnadsutbildning förbereda sina medlemmar "inför kampen för att ta tillbaka vårt land"

"Nationell idag har sponsrat en stor del av Förbundets utrustning och även bekostat anställningen av personer som har kunnat arbeta med uppbyggnaden av ungdomsrörelsen", deklarerade tidningen.

Från Nationell idag till Nya tider

Nya tider bildades 2012 sedan interna konflikter i Nationaldemokraterna lett till att Vávra Suk lämnade partiet och Nationell idag. Suk fick med sig flera av Nationell idags medarbetare, däribland Sanna Hill, som under en tid var chefredaktör för Nationell idag men som även skrivit för nazistiska Svenska motståndsrörelsens sajt.

Den som jämför den nya tidningen med Nationell idag finner att det mesta är sig likt. Nya tider har bland annat tagit förintelseförnekaren Richard Williamson i försvar och hyllat honom som "frispråkig" och "rebellisk". En i raden av skribenter med antisemitisk koppling är Gunnel Wahlström, känd för sitt brinnande försvar av judehataren och förintelseförnekaren Ahmed Rami i början av 90-talet.

Enligt Wahlström var Rami, mannen bakom Radio Islam, "en mycket intressant, intellektuell och mycket vänlig person" som "kan svara på alla frågor". När Wahlström intervjuades av Judisk Krönika 1992 rekommenderade hon Ramis litteratur, lyfte fram förintelseförnekaren Robert Faurisson och ifrågasatte själv Förintelsen.

I Nya tider håller Wahlström den traditionen vid liv, men istället för Rami är det den franske antisemiten Dieudonné som försvaras som "en stackars satiriker" som "inte hör till medieeliten". Wahlström lyfter också fram den estnisk-svenske förintelseförnekaren Jüri Lina, som även han har medverkat som skribent i Nya tider. Hans antisemitiska litteratur marknadsförs återkommande i tidningen.

Fejkade citat

Nya tider präglas av en hårdvinklad Kreml-vänlig rapportering parad med konspirationsteorier, inte sällan antisemitiska. Ett illustrativt exempel är återgivningen av en nyhet från RT (tidigare Russia Today) om ett läckt telefonsamtal mellan de ukrainska politikerna Nestor Shufrych och Julia Tymosjenko i samband med den ryska annekteringen av Krim.

I det läckta telefonsamtalet återger Shufrych ett samtal där någon för honom beskrivit ryssarna som utstötta. Nya tder (17/2014) förfalskar citatet så att ryssarna istället pekas ut som "gojer" (dvs icke-judar). Gojer är en term som ofta används i antisemitisk propaganda för att framställa judar som fientliga mot icke-judar.

Underförstått är att de ukrainska politikerna är judar eller kontrollerade av judar och Tymosjenkos utbrott om att skjuta ryssar förvandlas till en "judisk" lust att mörda "gojer", dvs icke-judar. I verkligheten är ordet som används ryskans "izgoi" som betyder utstött ur samhället.

Det står klart och tydligt "outcasts" i textningen till det videoklipp från RT som Nya tider bygger sin nyhet på. "He asked: 'What should we do now with the 8 million Russians that stayed in Ukraine? They are outcasts!'" Trots det skriver Nya tider: "Han frågade, vad ska vi göra med alla det åtta miljoner ryssar som stannat i Ukraina? De är ju gojer [nedsättande om icke-judar, reds anm.]".

Kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen

Nya tiders redaktörer har de senaste åren gång på gång medverkat vid Nordiska motståndsrörelsens möten. Tidningen framställer även Nordiska motståndsrörelsen och andra nazistiska grupper (exempelvis grekiska Gyllene gryning) i positiv dager.

Nya tiders vice chefredaktör Sanna Hill skrev år 2011 för svenska Svenska motståndsrörelsens (föregångaren till Nordiska motståndsrörelsen) sajt och gav samma år svaret "ingen kommentar" på frågan om hon tror att Förintelsen ägt rum.

En av tidningens medarbetare ordnade logi åt Svenska motståndsrörelsens aktivister år 2013 inför en aktion.

Nya tider distribuerar också lådvis med tidningar till aktivister i Nordiska motståndsrörelsen och andra delar av den rasideologiska miljön. Dessa delas sedan ut när aktivisterna sprider propaganda.

Det betyder inte att Nya tider bara har en pro-nazistisk profil. Tidningen har också en nyhetsbevakning som vänder sig till konspirationister och lyfter okritiskt fram pseudovetenskap och kvacksalveri samt konspirationsteorier om att radikalislamistiska terrordåd är så kallade "false flag"-operationer.

Tidningen vänder sig förstås också till den större målgruppen SD-anhängare. På senare år har denna image förstärkts och Nya tider har rekryterat skribenter som tidigare skrivit för Avpixlat. Nya tider åtnjuter en tilltagande popularitet och legitimitet bland sverigedemokrater. Den SD närstående sajten Avpixlat gör sedan länge reklam för Nya tider och flera av sajtens skribenter medverkar även i Nya tider.