Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Åtta månader efter valet har partisekreterare Björn Söder presterat sitt första medlemsbrev. Där beskriver han hur makten ska centraliseras till partiledningen och riksdagsgruppen. Samtidigt ska den interna debatten kväsas.

Brevet skickas till ett parti där missnöjet gror. Omfattande uteslutningar av obekväma partiaktivister som dristat sig till att kritisera partiledningen har satt sina spår. Det senaste exemplet är Allan Jönsson, framträdande medlem i Bjuv. Efter övervägande valde partiet att enbart varna honom, en tydlig markering att Jönsson ska hålla käft och rätta in sig i ledet.

Jönsson är en av flera sverigedemokrater som beklagat sig över hur partiet utvecklats sen riksdagsinträdet. Partiledningen är uppenbarligen rädd för vad som kan ske om fler öppet vågade kritisera deras arbete.

Utåt beskrivs riksdagsarbetet som en framgångssaga. De svenskfientliga ledamöterna från de övriga riksdagspartierna ställs dagligen på plats av SD:s skarpa retoriker. Alla övriga medlemmar uppges vara idel glada och tacksamma över riksdagsgruppens arbete. När riksdagsmannen Richard Jomshof reser runt i sitt hemdistrikt Blekinge är det inte för att lugna en upprorisk stämning utan för att ta emot folkets hyllningar.

Inåt är historien en annan. Där tätnar intrigerna. Bråket kring partiets största distrikt, Syd, gror. Distriktets senaste årsmöte fick avbrytas efter ett kaotiskt val av ny ordförande. Samtidigt höjs besvärande röster om partiledningens ersättning vid sidan om lönerna de får från riksdagen. Upprörda ideellt arbetande människor ute i distrikten har protesterat mot att deras partistöd skickas uppåt, till riksorganisationen. Och så vidare.

Som konkreta åtgärder för att råda bot på missnöjet föreslår Söder nu bland annat att lokalorganisationernas obligatoriska bidrag till riksorganisationen ska byta namn – numera ska det kallas för en "valfond". En kosmetisk förändring som man hoppas ska blidka den värsta av kritiken.

Att partiledningen kritiseras beror inte på toppstyre enligt Söder. Anledningen till det interna knorrandet är nämligen inte verkliga organisatoriska problem utan "SD-fientliga kampanjer" skapade av media, skriver han. Söder efterlyser "att vi förbättrar kommunikationen inom partiet för att lättare kunna ta död på fabricerade rykten och skvaller, som våra motståndare odlar och sprider".

Problemen inom partiet har grott i flera månader och partiledningen har varit sen att reagera. Partisekreterarens akuta lösning är att försöka sluta leden med hjälp av en gemensam fiende – media.

Förhoppningen är att detta ska få bukt med missnöjet. Inom Sverigedemokraterna ses också riksmedia som en fiende. Söder sätter sitt hopp till att allt för vidlyftiga kritiker nu ska stämplas som medlöpare till denna fiende. Samtidigt håller han tummarna för att medlemmarna inte ska syna organisationsförändringarna i sömmarna.