Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Gunnar Hökmark, Moderaterna

Vilket inflytande tycker du partierna från den yttersta högerkanten har haft i Europaparlamentet under den senaste mandatperioden?
¬ De har påverkat väldigt lite. De är begränsade och marginaliserade och klarar inte ens av att samarbeta med varandra, eftersom de alla är utlänningar i varandras ögon. Det går till exempel inte att samarbeta med rumänska högerextremister ifall du samtidigt vill föra politik mot rumäner.

Vilket inflytande tror du Sverigedemokraterna skulle få i Europaparlamentet om de kommer in där?
- Inte något alls. Om man tittar på Junilistan, som jag på intet sätt vill jämföra med SD eftersom de är hyggliga människor även om de inte tycker som jag, så har inte de haft något inflytande alls. Partierna som det handlar om i det här fallet är ännu mindre. Men det är legitimiteten som de är ute efter. Att ha en representant i EU-parlamentet ger dem det, och det är ett problem.

Vad kan man som politiker göra för att motarbeta främlingsfientliga krafter i EU?
- Man måste föra debatten med dem och om dem. Både om vad de tycker men också varför de tycker de som tycker. De kan ha synpunkter på flyktingpolitik och åldringsvård och höjder på trottoarkanter ute i kommunerna, men det som definierar dem är att de delar in människor i vi och dem. Och det är den debatten och diskussionen som ska föras.

Eva-Britt Svensson, Vänsterpartiet

Vilket inflytande tycker du partierna från den yttersta högerkanten har haft i Europaparlamentet under den senaste mandatperioden?
- Jag tycker att deras inflytande har varit begränsat då många grupper och ledamöter agerat samfällt mot de högerextrema grupperna. Dessutom har de här personerna varit osams inbördes, i och med att de har olika åsikter. Det är bara att titta på vad Mogens Camre från Dansk folkeparti sa, om att skandinaver är smartare än rumäner. De försöker få makt, men det blir ju svårt när de inte kan samarbeta med folk från andra länder.

Vilket inflytande tror du Sverigedemokraterna skulle få i Europaparlamentet om de kommer in där?
- Jag tror inte att de kommer att få så stort inflytande. Tittar man på de andra främlingsfientliga partierna som kommit in i parlamentet så har inte de gått framåt alls. Jag tror däremot att de använder valet för att få inflytande i andra forum. Min oro är att de skulle få politisk legitimitet, och dessutom en plattform där de skulle kunna sprida sitt främlingsfientliga budskap.

Vad kan man som politiker göra för att motarbeta främlingsfientliga krafter i EU?
- Inom Vänsterpartiet var vi väldigt tidiga med att ta ställning mot det här. Vi arrangerade ett möte med Expo och så försöker vi skaffa oss större kunskaper om hur de här partierna agerar. Sen så visar vi hela tiden att vi tar avstånd från den här formen av åsikter och visar att vi står för en annan linje med human flyktingpolitik.
- Jag upplever det ibland att EU ofta kan skapa resolutioner om främlingsfientlighet och bristen på respekt för mänskliga rättigheter utanför unionens gränser. Däremot har man varit svag på att lyfta fram de egna problemen. Det borde vara lika självklart att kritisera Berlusconi som att kritisera länder utanför EU.

Hélène Goudin, Junilistan

Vilket inflytande tycker du partierna från den yttersta högerkanten har haft i Europaparlamentet under den senaste mandatperioden?
- De har haft ett marginellt inflytande. Ett tag fanns det en grupp, men det fanns en bred konsensus i hela parlamentet om att deras förslag skulle röstas ner även om det varit bra.

Vilket inflytande tror du Sverigedemokraterna skulle få i EU?
- Problemet är det att även om de bara får ett mandat så kan det vara det mandatet som gör att det går att bilda en politisk grupp. Det är förenat med de regler som finns i parlamentet. Så det kan räcka med en svensk från det partiet för att de ska få en ekonomisk plattform och kunna påverka.
- Av vad jag har hört så vill Sverigedemokraterna gå med i UEN-gruppen i dag och inte en fascistgrupp, allt för att behålla sin rumsrena image. Men där finns ett problem i och med att ledaren för UEN är federalist, medan SD är mot Lissabonfördraget.

Vad kan man som politiker göra för att motarbeta främlingsfientliga krafter i EU?
- Främst ska de motarbetas på nationell nivå. Sen om de kommer in är det viktigt att se till att det finns en majoritet som arbetar mot dem.
- I valet gäller det att både Junilista och de etablerade partierna går ut hårt för att få människor att rösta. Ett högt valdeltagande skulle inte gynna SD, de vinner istället på ett lågt valdeltagande. Därför är det viktigt att alla soffliggare går och röstar så att man hindrar dem från att komma fram.