Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Rapporten från RFSL är baserad på en enkät som skickades ut till kandidater från elva partier som ställer upp i Europaparlamentsvalet. Sverigedemokraterna ansågs vara 26 procent homovänligt och kommenterades med "klart underkänt". Ett par av frågorna i enkäten var om kandidaterna tyckte att en lag mot homofobiska hatbrott borde införas i EU och om en transsexuell person ska ha juridisk rätt till att byta kön. Svarsalternativen, ja, nej och möjligen gav sedan olika poäng. Partiets toppkandidat, Sven-Olof Sällström var minst hbt-vänlig utav de tillfrågade. Han svarade inte Ja på en enda av frågorna.

Partiet med näst sämst inställning till hbt-frågor var Kristdemokraterna. Men avståndet mellan dem och Sverigedemokraterna var stort då Kristdemokraterna ansågs vara 52,5 procent hbt-vänligt. Allra bäst klarade sig Feministiskt Initiativ med en 99 procent vänlig inställning till hbt-frågor. Ett annat parti som också låg i poängtoppen var Socialdemokraterna. En slutsats var att det kommer att kunna ägna sig mer åt att förbättra hbt-personers rättigheter än andra partier.

RFSL avråder "alla som önskar att EU ska värna om alla människors lika värde och rättigheter" att rösta på Sverigedemokraterna. Partiet har hbt-fientliga ställningstaganden och dessutom tydliga inslag av främlingsfientlighet och rasism, skriver RFSL.

Av tio tillfrågade från Sverigedemokraterna svarade sex personer på enkäten. Margareta Sandstedt var en av dem som inte svarade. Istället skickade hon ett skriftligt svar där hon förklarade att svarsalternativen varit för få. Hon skrev också att en tolkning om diskriminering ska göras i Sverige, inte i EU.

Sverigedemokraterna nämner i sin valplattform för Europaparlamentsvalet ingenting om hur hbt-frågor ska bemötas. Däremot står det i partiprogrammet att äktenskapet ska vara mellan man och kvinna samt att de motsätter sig samkönade pars rättigheter till adoption.

Ämnen i artikeln