Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I tider av stora, snabba samhällsförändringar sprids osäkerhet och oro. Debatten förs i allt högre tonläge och känslor får styra snarare än fakta. Vem ska vi egentligen lita på?

I artikelserien Faktalabbet är ambitionen att stanna till och titta på vad forskare, som arbetar långsamt och systematiskt, har kommit fram till i frågor som är aktuella och som Expo bevakar. Frågor som: Vem blir extremist? Hur definieras egentligen ”populist”? Är svensk demokrati hotad? Hur rädda bör vi vara för ”fake news”?

– Förhoppningen är att texterna som vi publicerar ska hjälpa läsaren att förstå sin samtid bättre. Men också ge argument som inte bygger på känslor, säger Annika Hamrud som är redaktör för Faktalabbet.

 

 

Faktalabbets texter kommer att publiceras under våren och en bit in på hösten 2020. Först ut är ett antal texter om fördomar – ett område som sysselsatt akademin i drygt 100 år och där psykologer och sociologer vid det här laget kommit till flera viktiga insikter.

 

Faktalabbets sida kan du läsa de publicerade artiklarna.