Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Nick Griffin var inbjuden av det högerextrema partiet Protectionist Party för att hålla en föreläsningsturné i Australien. Griffin skulle tala om det "demografiska självmord" som han anser att immigrationen från utvecklingsländerna leder till, skriver nyhetsförmedlingen JTA.

Griffin lämnade in en elektronisk visa-ansökan som avslogs eftersom Griffin återfanns på en lista över personer som regeringen uppfattar som problematiska. Han har istället ombetts att lämna in en fullständig skriftlig ansökan.

1998 stoppades Griffin, som har dömts för hets mor folkgrupp, från att besöka Australien. Judiska och muslimska grupper har skrivit till ansvarig minister om att Griffin även ska stoppas denna gång, rapporterar JTA.